Knappe ressurser – store behov: Vindkraft mot reindrift i norske og samiske kommuner

Arrangør
NIBR OsloMet
Dag
Tirsdag 13.8 2024 12:15 - 13:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Forskning
Språk
Norsk
Sted
Studio Spornes Tyholmen
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Mikkel Berg-Nordlie, forsker, By- og regionforskningsinstituttet NIBR
Silje Karine Muotka, Sametingspresident
Jo Inge Hesjevik, ordfører, Porsanger / Porsáŋgu / Porsanki
TBA
Kontaktperson
Tone Thorgrimsen/NIBR, NIBR OsloMet, 98461877
Nettside
http://nibr.no
Facebook
www.facebook.com/NIBROsloMet
X / Twitter
@nibr_no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

11. oktober 2021 slo Høyesterett fast at tillatelsene til vindkraftanleggene på Fosen er ugyldige, og at reineierne i området var utsatt for et menneskerettighetsbrudd.

Dommen fikk ingen umiddelbare konsekvenser for vindkraft-produksjonen.

Siden har det imidlertid dukket opp tett i tett med nye forslag til utbygging av vindkraft i samiske reindriftsområder – fra det sørsamiske området midt i Norge, til Finnmarks nordligste kyststrøk.

Både urfolk og naturvernere har mobilisert mot inngrep som dette, og Fosen-dommen viser at de kan ha retten på sin side.

Men hvor mye hjelper det å ha juridisk rett, når inngrepene blir gjort før man får avklart det rettslige?

Hva kommer til å skje med de nye vindkraftforslagene i samiske områder, og med reindriftsnæringa som allerede bruker områdene?

  • Kommer Norge til å få flere Fosen-aksjoner?
  • Kommer investorer til å flykte fra dem på grunn av høy risiko?
  • Kommer kommunene selv til å stoppe dem?

Mange kommuner i nord har knappe ressurser, og trues av fraflytting. Noen av dem fristes av penger i kommunekassa og nye arbeidsplasser, som vindkraftindustrien virker å kunne gi dem.

Men tillater de utbygging, går det på bekostning av den reindriftssamiske minoriteten og ei næring som har stor betydning for samisk kulturs framtid. De kan også risikere å vikle seg inn i lovbrudd, ved å bryte med urfolks- og minoritetsrettigheter.

  • Hva slags kurs vil kommunene velge når de står i spenn mellom penger og grønn omstilling på den ene sida, og på den andre siden urfolkets kulturelle overlevelse samt, i noen tilfeller, norsk og internasjonal lov?
  • Hva slags muligheter har samiske reindriftsinteresser til å beskytte sine områder fra inngrep som vil true samisk næringer og kultur?

Kommer kommunene til å velge nedbygging eller bevaring? Og hvor går veien videre fra disse valgene?

Hopp til toppen