Det livssynsåpne samfunn – kommer vi dit?

Arrangør
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL), Norges Kristne Råd (NKR)
Dag
Torsdag 15.8 2024 08:45 - 09:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Mangfold
Kultur
Språk
Norsk
Sted
Trefoldighetskirken
Vis i kart
Medvirkende
Birte Nordahl, Generalsekretær, STL
Kjersti Toppe, Barne- og familieminister, Senterpartiet
Kjell Ingolf Ropstad, Stortingsrepresentant og tidl. Barne- og familieminister, Kristelig Folkeparti
Rigmor Aasrud, Stortingsrepresentant og tidl. Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, Arbeiderpartiet
Erhard Hermansen, Generalsekretær, Norges Kristne Råd (NKR)
Trond Enger, Styreleder, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)
Trine Skei Grande, Direktør for Forleggerforeningen og tidl. Kultur- og likestillingsminister, Venstre
Kontaktperson
Anders Garbom Bjørklund, Politisk rådgiver, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, 40498008
Nettside
http://stl.no
Facebook
www.facebook.com/stlnorge
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

«Norge hadde vært et fattig samfunn uten religion» sa daværende tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad da han la frem forslag til ny trossamfunnslov, og ville med det fremheve tros- og livssynssamfunns samfunnsskapende kraft.

Vi i STL er enige. Samtidig mener vi det er verdt å minne om at det tros- og livssynsåpne samfunn er et uttalt mål, ikke en velment visjon vi skal strekke oss mot. Så, hvor står vi nå?

Det er elleve år siden NOU’en «Det livssynsåpne samfunn» ble lansert. Vi fikk en ny trossamfunnslov av den "blågrønne" regjeringen i 2021, og endringer i trossamfunnsloven er allerede sendt til behandling av den "rødgrønne" regjeringen i år. Har dette tatt oss nærmere det livssynsåpne samfunn?

I fjor samlet STL åtte av seksten tidligere miljøvernministre for å diskutere håp og motløshet i en tid med natur-, miljø- og klimakrise. I år inviterer vi tidligere og nåværende tros- og livssynsministre til en debatt om norsk tros- og livssynspolitikk. Vi tar en fot i bakken og et blikk på veien videre: Hvordan har veien mot et livssynsåpent samfunn sett ut, hvordan ser den ut i dag, og hvilke utfordringer ser vi fremover?

Vi ønsker også diskutere hvilken rolle dialog og samarbeid har spilt i arbeidet. Mangfoldet av tros- og livssynssamfunn er viktige aktører i det norske sivilsamfunnet og tilbyr tilhørighet og bygger fellesskap. Dette bekreftes av politikere gjennom rapporter og handlingsplaner, der blant andre STL tillegges oppgaver. Sammen jobber vi på tvers av ulike syn og praksiser for å realisere det livssynsåpne samfunn. Vi kaller det samhold i mangfold, eller uenighetsfellesskapet. 

Hva kjennetegner den norske modellen for tros- og livssynsfrihet og likebehandling? Hva kreves for at vi skal bli et helt livssynsåpent samfunn? Hvilke utfordringer har tros- og livssynspolitikken møtt til nå? Hvilke utfordringer står politikken ovenfor i dag? Og hvilke muligheter rommer den?

Enkel frokostservering fra kl.8.45. Debatten starter kl.09.00.

Hopp til toppen