Hvordan sikre konkurransekraft mens vi utvikler en sirkulær økonomi?

Arrangør
NORCE Norwegian Research Centre
Dag
Tirsdag 13.8 2024 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
Arendal bibliotek
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Auditoriet
Antall plasser i lokalet
90
Medvirkende
Gro Elin Kjæreng Bjerga, Forskningsleder, NORCE
Emelie Langemyr Eriksen, Forsker, NORCE
Inge Hedenstad Stangeland, Prosjektleder, Industriutv. Lervika, Kvinesdal
Christope Pinck, International Relations Manager, Eyde Klyngen
Trond S. Kristiansen, Rådgiver, Agder Symbiose
Ulrikke Voltersvik Hernæs, Forretningsutvikler biologiske verdikjeder, BIR AS
Sverre Myrli, Næringskomiteen, AP, Stortinget
Ingrid Liland, Nestleder, Miljøpartiet De Grønne, MDG
Stig Arild Pettersen, Moderator
Kontaktperson
Gunn Janne Myrseth, Senior kommunikasjonsrådgiver, NORCE Norwegian Research Centre, 94498223, gumy@norceresearch.no
Nettside
http://norceresearch.no
Facebook
www.facebook.com/norceresearch/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Naturressursene våre er under press. For å redde klimaet, naturen og miljøet må vi bruke råvarene våre langt mer effektivt. Slik reduseres også behovet for å ta ut nye ressurser. 

Bioøkonomien er sentral i denne grønne omstillingen og vi må  bruke fornybare biologiske ressurser til mat, fôr, kjemikalier, materialer og energi. Det etableres nå flere bioparker med bedrifter som kan dele og utnytte hverandres spillvarme, vann og biologiske ressurser.

Men samarbeid på tvers av sektorer er krevende. Parkene er avhengig av en kunnskapsrik fasilitator for å kartlegge muligheter, innhente kunnskap og drive arbeidet fremover. Og det hersker også stor usikkerhet rundt forretningsmodeller, økonomisk risiko, og ansvarsfordeling.  

Hva skal til for å komme forbi disse barrierene? Hvorfor tar utviklingen så lang tid? Hva kan  politikerne gjøre for å støtte opp under de mange gode initiativene som næringslivet og forskningsmiljøene nå er med på å drive frem? 

Vi jobber fortsatt med å få på plass flere spennende deltakere, programmet oppdateres fortløpende.

Hopp til toppen