Beredskapskrise i nødetatene? Når sekundene teller, men minuttene gjelder

Arrangør
Politiets Fellesforbund, Ambulanseforbundet i Delta, Brannforbundet i Delta
Dag
Tirsdag 13.8 2024 10:00 - 11:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
1. etg
Antall plasser i lokalet
50
Medvirkende
Ola Yttre, leder, Ambulanseforbundet i Delta
Unn Alma Skatvold, leder, Politiets Fellesforbund
Trond Brusterud, leder, Brannforbundet i Delta
Trond Ivar Carlson, klinikksjef, Finnmarkssykehuset
Sigve Bolstad, statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
Lene Vågslid, stortingsrepresentant og leder i Kommunal- og forvaltningskomiteen, Arbeiderpartiet
Knut Roger Andersen, møteleder, Delta
Kontaktperson
Else Marie Brodshaug, Spesialrådgiver, Delta, 90822984
Nettside
https://www.delta.no/yrke/ambulanseforbundet
https://www.delta.no/yrke/brannforbundet-i-delta
https://pf.no/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Hvorfor er det ulike responstider i nødetatene når liv og helse er i fare?

Nødetatene bestående av ambulansetjenesten, brannvesenet og politiet er samfunnets akutte beredskap når liv og helse er i fare. Mange oppdrag må nødetatene løse sammen – enten det er skadde personer, ulykker, redningsaksjoner, brann, vold og helt opp til terror. Hendelser som initialt kan se ut som et rent ambulanse- brann- eller politioppdrag kan eskalere til et oppdrag som krever kompetanse fra alle nødetatene. Samvirke er ett av de fire prinsippene i samfunnssikkerheten. Flere samlokaliserte operasjonssentraler er opprettet for å kunne løse oppdrag raskere og mer effektivt. Nødetatene gjennomfører jevnlig trening knyttet til pågående livstruende vold (PLIVO). Den sentrale styrkingen gjenspeiles ikke ute blant personellet som skal gjøre en innsats.

Dessverre er ulikhetene altfor store når det kommer til responstid og når publikum får hjelp. De tre nødetatene opererer med ulike responstidkrav til akutte hendelser. Brannvesenet er som regel først på stedet ved en såkalt trippelvarsling, deretter følger ambulanse før politiet. Flere hendelser har endt tragisk fordi personell fra brannvesenet og/eller ambulansen ikke kan gå inn i en uavklart situasjon i påvente av politiet. Brannvesenet må i mange oppdrag utføre både politi- og ambulanseoppgaver. Ulikhetene i responstid øker dess lengre unna de store byene man kommer. For eksempel estimerer Setesdal brannvesen IKS at de er først på 70 prosent av alle hendelser der alle nødetatene varsles. Politiet opplever lengre responstid grunnet nedbemanning og kutt de siste årene. For eksempel nådde politiet i Trondheim for første gang ikke egne responstidkrav på akutte oppdrag i 2023.

 

 

Det blir innlegg fra og debatt  med de tre lederne i Ambulanseforbundet, Brannforbundet og Politiets Fellesforbund samt Lene Vågslid (Ap), leder i Stortingets kommunal- og forvaltningskomite, Trond Ivar Carlson, klinikkssjef ved Finnmarkssykehuset og Sigve Bolstad, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet.

Debatten ledes av politisk rådgiver Knut Roger Andersen.

Hopp til toppen