Klima- og naturhensyn i nullutslippsbyen – er det mulig?

Arrangør
Oslo kommune, Bergen kommune, Stavanger kommune, Trondheim kommune
Dag
Tirsdag 13.8 2024 12:30 - 13:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
By- og stedsutvikling
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Langbryggen 15
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
1 etasje
Antall plasser i lokalet
120
Medvirkende
Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister
Kristian Dahlberg Hauge, Byrådsleder, Trondheim
Sissel Knutsen Hegdal, Ordfører, Stavanger
Marit Vea, Byråd for miljø og samferdsel, Oslo
Heidi Sørensen, Direktør, Klimaetaten, Oslo kommune
Jane Nilsen Aalhus, Klima- og miljøsjef, Stavanger kommune
Stina Oseland, Direktør, Klimaetaten, Bergen kommune
Anne Reinton, Konstituert direktør for næring, miljø og samferdsel, Trondheim kommune
Kontaktperson
Rikke Dahl Monsen, Oslo kommune, 99515293
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Storbyene Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo samler seg igjen i Arendal for å debattere utfordringer de står overfor, og utfordre nasjonale myndigheter. De spør Andreas Bjelland Eriksen; ​Hvordan kan vi ta hensyn til både klima og natur når vi planlegger nullutslippsbyene? Og hvordan sikre at vi har gode verktøy som ser dette i sammenheng - både på nasjonalt og kommunalt nivå? 

Klimaendringene er her allerede. Samtidig forventer vi mer styrtregn, tørke, hetebølger og hyppigere fryse-tine perioder fremover. Derfor blir det stadig viktigere å kunne gjøre avveininger mellom viktige klima- og naturhensyn. Kommunene trenger bedre verktøy for å kunne møte klimautfordringene og samtidig ta vare på naturen når vi planlegger og bygger nullutslippsbyen. Vi må også vite hva vi har av natur for å kunne vite hvordan vi skal forvalte den på best mulig måte, også med tanke på klimatilpasning.

Staten har også nasjonale forventninger til kommunenes arealplanlegging. Det forventes at kommunene tar vare på karbonrike arealer og har en gjennomgående vurdering av klimatilpasning. Samtidig finnes det ingen nasjonal oversikt over karbonrike arealer. Dette gjør det også mer utfordrende for kommunene å planlegge for omstillingen til nullutslippssamfunnet, for eksempel ved utbygging av fornybar energi. Hvordan får vi til dette samtidig som vi skal bevare viktig natur?

Klimautvalget 2050 la i fjor frem sin rapport hvor et hovedbudskap er at klimahensyn må være integrert i alle beslutningsprosesser, og at arealer er en knapp ressurs. Regjeringen vil komme med stortingsmelding for klima og for natur i løpet av 2024. I forkant har relevante fagetater spilt inn at all planlegging og relevante beslutninger bør omfatte tilstrekkelig utredning av klima- og naturhensyn. Storbyene stiller seg bak.  

Staten er i gang med å lage et naturregnskap på nasjonalt nivå som skal være klart innen 2026. Dette regnskapet skal gi bedre oversikt over naturen og godene vi får fra den. Dette er viktig å vite når vi bygger og omstiller oss til nullutslippssamfunnet.

Kom og hør hvordan klimasjefene fra storbyene opplever disse utfordringene i sine byer. Og hvor enige er bypolitikerne og ministeren om veien videre? 

 

Hopp til toppen