Solenergi - Den nye elbilen?

Arrangør
Elmera Group
Dag
Torsdag 15.8 2024 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Clarion Hotel Tyholmen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Lille Torungen
Antall plasser i lokalet
55
Medvirkende
Arnstein Flaskerud, Konserndirektør Strategi, Elmera Group
Carl Christian Strømberg, Grunlegger/CEO, Solcellespesialisten
Dhayalan Velauthapillai, Professor i fysikk, Høgskulen på Vestlandet
Trine Kopstad Berentsen, Daglig leder, Solenergiklyngen
Kontaktperson
Stian Madsen, Direktør Myndighetskontakt, Fjordkraft, +4797545555
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Energikommisjonen anslår at vi trenger 40 TWh ekstra fornybar kraftproduksjon i 2030. Som et ledd i dette har Stortinget vedtatt et ambisiøst mål om 8 TWh solkraftproduksjon innen 2030. Solenergi har lavt konfliktnivå, med lite inngrep i naturen og kan realiseres raskt. Likevel ser bransjen stupende slag og utbygging av nye anlegg har nærmest stoppet opp inn i 2024. Hvordan kan vi få fart på utbygging av solkraft og er målet om 8 TWh oppnåelig?

Norge har per dags dato en relativt liten, men voksende, kapasitet innen solenergi. For å realisere dette målet, kreves det betydelig skalering av og økt effektivitet i solkraftproduksjonen. Dette inkluderer teknologisk innovasjon, kostnadsreduksjoner og infrastrukturell støtte.

Per dagens dato er solkraftproduksjonen i Norge relativt beskjeden, men vokser raskt. NVE estimerer årlig solkraftproduksjon til å være ca. 0.5 TWh i 2024. Solkraft utgjør dermed en liten del av den totale energiproduksjonen. En oppskalering til 8 TWh vil tilsvare en 16 dobling av dagens produksjon.

Usikkerhet rundt fremtidige støtteordninger, energipriser og investeringskostnader utfordrer lønnsomheten til og investeringsviljen i solkraftprosjekter. Vi diskuterer nødvendige tiltak for å oppskalere solutbygging på vei mot 8 TWh i 2030!  

Hopp til toppen