Hvordan skape fred? Sats på barns psykiske helse før, under og etter krig!

Arrangør
Nettverket for Global Mental Helse, (DIGNI, FORUT, MHHRI, ICDP, The human aspect, NTNU)
Dag
Onsdag 14.8 2024 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Internasjonalt
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Sal 3
Antall plasser i lokalet
48
Medvirkende
Erik Lunde, Generalsekretær, Strømmestiftelsen
Nora Sveaas, Klinisk psykolog og professor emeritus, UiO
Emad AlRozzi, Ergoterapeut og universitetslektor, OsloMet
Marian Hussein, SV
Åsmund Aukrust, Arbeiderpartiet
Politiker, Høyre
Politiker, KrF
Kontaktperson
Ane Tosterud Holte, Seniorrådgiver, FORUT, 99524432, ane@forut.no
Nettside
http://globalmentalhelse.no/
Facebook
www.facebook.com/groups/256641381045323
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Psykisk helse er på manges lepper i Norge og i økende grad har vi ‘put our money where our mouth is’ ved å prioritere ressurser til psykisk helse innen flere felt i Norge - som eksempelvis skole, arbeidsliv, seniorpolitikk og idrett. På den globale agendaen glimrer psykisk helse imidlertid med sitt fravær. 

Vi lever i en utrygg tid i kjølvannet av pandemien, med store geopolitiske problemer inkludert kriger, inflasjon, økt fattigdom og tvungen migrasjon, klima og miljøkriser.  Det øker de menneskelige lidelsene og opplevd utrygghet som skaper større press på og øker behovet for god psykisk helse for å nettopp klare å håndtere disse utfordringene. I dag er det nesten én milliard mennesker – omtrent én av åtte av oss – som lever med en psykisk lidelse, de fleste av disse lever i lav- eller mellominntektsland. Likevel bruker land i gjennomsnitt mindre enn to prosent av helsebudsjettene på mental helse. Norge har ikke prioritert å ha psykisk helse i utviklingspolitikken, men kan dette endre seg?

Det å ikke satse på psykisk helse har mange slagsider. Langvarige kriser og voldelige konflikter har ødeleggende konsekvenser for den psykiske helsen og trivselen til lokalsamfunn og enkeltpersoner. Å adressere de psykologiske og sosiale behovene i lokalsamfunn og jobbe forebyggende både før og under kriser er avgjørende for å bygge bærekraftig fred: Å bearbeide konfliktene i oss hjelper til med å løse konfliktene rundt oss. 

Nettverket for Global Mental Helse ønsker svar og innsikt fra fagfolk på hvorfor psykisk helse er helt grunnleggende for fred, stabilitet og bedre bruk av menneskelige og økonomiske ressurser. Vi spør også politikerne om veien videre for psykisk helse i norsk utviklingspolitikk. Og Norge som en global helseaktør, vil vi tørre å gå foran og vise vei i det som er vår tids største krise?

Nettverket for Global Mental Helse inviterer til debatt. Vi starter debatten med Nora Sveaas er en klinisk psykolog og professor emeritus ved Institutt for psykologi ved Universitetet i Oslo, og feltarbeider for Leger Uten Grenser og Emad AlRozzi som er ergoterapeut og universitetslektor ved OsloMet, og oppvokst på Gaza.

Ordet blir styrt av Erik Lunde, Nettverket for Global Mental Helse.

Deretter blir det politisk debatt:

- Marian Hussein (SV), nestleder i SV og stortingsrepresentant

- Åsmund Aukrust (AP), utenrikspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet

- Høyre: Navn kommer

- KrF: Navn kommer

 

Vel møtt!

Det norske Nettverket for Global Mental Helse er en løst sammensatt gruppe som består av representanter fra sivilsamfunnsorganisasjoner, forskere, fagfolk og privatpersoner som er engasjert i mental helse globalt og i utviklingsarbeid.

 

Hopp til toppen