Kan elever virkelig bli mobbet av sin egen lærer?

Arrangør
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, UiS, Universitetet i Stavanger
Dag
Torsdag 15.8 2024 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Samtale
Tema
Utdanning
Oppvekst
Språk
Norsk
Sted
Arendal kino
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Sal 2
Antall plasser i lokalet
110
Medvirkende
Kari Stamland Gusfre, Førstelektor, Læringsmiljøsenteret, UiS
Maria Gilje Strand, Kommunikasjonsrådgiver, Læringsmiljøsenteret, UiS
Kontaktperson
Maria Gilje Strand, Kommunikasjonsrådgiver, Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning, Universitetet i Stavanger, 97982268, maria.g.strand@uis.no
Nettside
https://www.uis.no/nb/laringsmiljosenteret
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Over hele verden – også i Norge - finnes det barn som blir utsatt for mobbing av voksne på skolen. Hvorfor skjer det? Og hva kan gjøres med det?  

Elevundersøkelsen 2023 viser at 4,9 prosent av elevene på 10. trinn svarer at de har blitt mobbet av voksne på skolen, noe som er en økning på 1,9 prosentpoeng fra i fjor. Andelen elever i norsk skole som opplever mobbing fra voksne har økt de to siste årene. Forskning viser at svært mange av de elevene som opplever mobbing fra lærere eller andre voksne på skolen, også blir utsatt for mobbing fra sine medelever. Dette skjer i Norge, men også globalt. Men hva er det som gjør at lærere utsetter egne elever for mobbing? Og hvordan unngå at det skjer?

I dette arrangementet vil Kari S. Gusfre ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning (Læringsmiljøsenteret) ved Universitetet i Stavanger fortelle om eksisterende forskning på “lærermobbing” i samtale med kommunikasjonsrådgiver Maria Gilje Strand. Under samtalen vil det også komme frem noen synspunkter som kan forklare hvorfor dette skjer.

Hopp til toppen