Nord-Norge - En arktisk pilot i grønn luftfart!

Arrangør
Lofoten De grønne øyene, Energi i Nord, BLU Aviation, UiT Norges Arktiske Universitet, Nordland Fylkeskommuneation Lofoten, Lofotrådet, Lofotkraft, Destination Lofoten
Dag
Torsdag 15.8 2024 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Klima/miljø
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Oscar
Antall plasser i lokalet
60
Medvirkende
Bent-Joacim Bentzen, Statssekretær, Samferdselsdepartementet
Erlend Larsen, Stortingsrepresentant (H), Transport- og kommunikasjonskomiteen
Tom Einar karlsen, Stortingsrepresentant (Ap), Transport- og kommunikasjonskomiteen
Kontaktperson
Laura Johanne Olsen, Programleder for Lofoten De grønne øyene, Lofotrådet, 90751275, laura.johanne.olsen@lofotradet.no
Nettside
https://degronneoyene.no/
Facebook
www.facebook.com/degronneoyene/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Luftfart er kritisk infrastruktur i Nord-Norge. Knapt noen region i Europa er like avhengig av luftfart som Nordland, Troms og Finnmark. Regionen har dermed en omfattende flyplassinfrastruktur med hele 26 flyplasser.  

Likeledes er det avgjørende for regionen at vi lykkes med å eliminere de negative klimaeffektene av luftfarten. Dette vil bl.a ha betydning for om regionen lykkes som arbeidslivsregion, næringsarena og reiselivsdestinasjon i en fremtid hvor kundene etterspør produktutvikling og reiselivsopplevelser med lave klimafotavtrykk.

Nordland har tatt rollen som ledestjerne og forpliktet seg til å være en ledende kraft i utviklingen av grønn luftfart i Norge. Både nordlandspolitikerne og premissleverandører i et energibasert næringsliv har tatt et viktig skritt mot en mer bærekraftig fremtid for luftfarten i Nord-Norge. 

Luftfarten internasjonalt står midt i en energiomstilling fra å være basert på fossilt drivstoff til å basere seg på ulike typer klimanøytrale energiløsninger. Denne omstillingen forutsetter en omfattende teknologiutvikling når det gjelder nye fremdriftssystemer for fly, nye flymodeller og ikke minst ny energiinfrastruktur på og omkring flyplassene.

Denne utviklingen innebærerer ikke kun at eksisterende flytyper og systemer avkarboniseres men den muliggjør også helt nye typer luftmobilitet for eksempel mindre flytyper som kan ta av og lande vertikalt (eVTOL). I dette utviklingsløpet er det behov for arenaer for å teste ut de nye løsningene.

Nord-Norge med kombinasjonen av omfattende flyplassinfrastruktur, rimelig og fornybar energiproduksjon, produksjon av klimanøytrale drivstoff, mye ledig luftrom og arktiske forhold og dertil gode kompetansemiljøer egner seg svært godt som arena for utvikling og testing av klimanøytrale løsninger innenfor luftfarten.

Blant effektene fra dette prosjektet vil vi se en betydelig direkte næringsvirksomhet knyttet til testing, utvikling og validering av ny teknologi, utvikling av fremtidsrettet infrastruktur, og utvikling av fremtidens flymateriell som egner seg for arktiske strøk. Resultater herfra vil bidra til at vår region får ta i bruk klimanøytrale løsninger tidlig, og samtidig bygge betydelig kompetanse ved nordnorske kunnskapsinstitusjoner som følge av en slik aktivitet.  

I tett samarbeid mellom Lofoten De grønne øyene, Energi i Nord, BLU Aviation, og Bodø kommune jobber vi for «Klimanøytral regional luftfart Nord Norge» og vi har allerede gjort betydelige fremskritt i retning av grønn luftfart. Våre partnerskap med verdensledende flyprodusenter som Airbus, Deutsche Aircraft og ATR er eksempler på den internasjonale anerkjennelsen vi har oppnådd. Dette gir oss selvtillit til å gå videre med vårt prosjekt for grønn luftfart.

Om arrangørene:

Lofoten De grønne øyene er et privat-offentlig partnerskap mellom de seks Lofotkommunene, nett- og energiselskapet Lofotkraft og destinasjonsselskapet Destination Lofoten. Partnerne har gått sammen om et felles Veikart for grønn omstilling i Lofoten. 

Hopp til toppen