Biodrivstoff gir utslippskutt i dag! - Kan avgiftsregelverket bidra til å kutte utslippene enda mer?

Arrangør
Preem, ZERO
Dag
Mandag 12.8 2024 14:15 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Samferdselsteltet
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
90
Medvirkende
Heikki Eidsvoll Holmås, Direktør bærekraft og politikk, Sopra Steria
Ola Elvestuen, Stortingsrepresentant, Venstre
Linda Monsen Merkesdal, Stortingsrepresentant, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Jon Eriksrud, Legal and Compliance Manager, Preem Norge AS, 95468892
Nettside
http://www.preem.no
http://www.zero.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Det produseres stadig mer biodrivstoff i Norden. Preem øker sin produksjon i august 2024 og skal ytterligere utvide denne i 2027. Det inkluderer også bærekraftig flydrivsstoff (SAF). Andre drivstoffprodusenter i Europa har tilsvarende prosjekter og planer.

Biodrivstoff kan kutte utslipp umiddelbart og i betydelig grad bidra til at Norge når 2030-målene om utslippskutt. Over tid vil elektrifisering være det viktigste tiltaket, men vi trenger flere løsninger. Biodrivstoff vil være sentralt for utslippskutt, både i en overgangsperiode mot elektrifisering og for sektorer hvor alternativene til flytende drivstoff er begrenset, kostbart eller ikke tilgjengelig. Luftfarten er et godt eksempel på en slik sektor. Både luftfartsnæringen, Miljødirektoratet og andre relevante aktører er enige om at biodrivstoff vil være et viktig virkemiddel for å kutte utslipp på både kort og lang sikt.

Preem og ZERO inviterer derfor til et arrangement i Samferdselsteltet hvor det settes fokus på hvordan biodrivstoff kan bidra til å kutte utslipp i sektorer hvor det er få eller ingen alternativer til flytende drivstoff.

Preem innleder arrangmentet med en oppdatert oversikt over tilgjengelige råstoff og hvilke planer man ser for økt produksjon av biodrivstoff i Norden. ZERO vil på sin side belyse biodrivstoffets rolle for utslippskutt i transportsektoren, fortsatt behov for økt produksjon og strenge krav til bærekraft. Norwegian vil deretter dele sine tanker om hvordan myndighetene kan bruke flypassasjeravgiften som gulrot for større bruk av SAF enn det flyselskapene er pålagt.

Vi avslutter arrangementet med en diskusjon der politikere og bransjen diskuterer hvordan man kan samarbeide om klimakutt i luftfarten. Kan flypassasjeravgiften være et virkemiddel? Kan det tenkes lignende løsninger i andre sektorer det er vanskelig å elektrifisere? Det skal vi prøve å finne ut av i Samferdselsteltet mandag 12. august kl 14.15.

Hopp til toppen