Klimarisiko, 2050 er her nå!

Arrangør
GRID-Arendal, UArctic, Nordlandsforskning, Framsenteret, Bjerknessenter
Dag
Onsdag 14.8 2024 15:00 - 15:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Lavvoen
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Karen Landmark, Direktør, GRID-Arendal
Brigt Dale, Nordlandsforskning
Tor Eldevik, Bjerknessenteret
Helge Markusson, Framsenteret
Silje Karine Muotka (TBC), President, Sametinget
Ole Kristian Bjerkemo (TBC), Chair, EPPR/Kystverket
Naturrisikoutvalget, TBC
Erling Sande (TBC), Kommunal- og distriktsminister
Kontaktperson
Oda Mulelid, GRID-Arendal, 99324212
Nettside
https://www.grida.no/
Facebook
www.facebook.com/ArendalGRID/
X / Twitter
@GRIDArendal
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Klimaendringene eskalerer raskt, og spesielt i Arktisk hvor temperaturøkningen skjer opp til fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet. Dette bringer med seg økt risiko for Nordområdene, fra endringer i klimasystemet, til mer ekstremvær, tap av biologisk mangfold, økosystem kollaps og en økende trussel mot vårt ressursgrunnlag. Men hvordan skal vi forberede oss på disse? Og hvem står ansvarlig for å handtere de?

En Sårbarhetsanalyser gjennomført av Nordadapt for Nordland og Troms fylkeskommuner viser til at det er de små, gjerne fattigste kommunene her i landet som er de mest sårbare for klimaendringer. Kommunepolitikerne står nå ovenfor et enormt arbeid og ansvar for å sikre sine innbyggere god beredskap mot klimaendringene, men står de for alene om dette ansvaret? Og hvor er de nasjonale politikerne i denne diskusjonen?

Vi inviterer til debatt hvor vi utforsker sårbarhet- og klimarisiko; hvilke endringer som skjer i Norge nå, hva som må gjøres for å forberede oss for disse. Dette er ikke bare en samtale om fremtiden, det er en samtale om nåtiden. Mens vi snakker om å nå klimamålene innen 2050 er virkeligheten her allerede og vi må handle raskt for å sikre oss at vi er forberedt på de utfordringene som ligger fremfor oss og utnytte de eventuelle mulighetene som oppstår.

Tiden for å skyve stadig mer hårete mål foran oss er forbi – nå må det handles!!

Hopp til toppen