Svingdørspasientene: Psykisk helseverns akilleshæl

Arrangør
Bouvet, Høyskolen Kristiania
Dag
Tirsdag 13.8 2024 13:00 - 14:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Helse
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Festsalen
Antall plasser i lokalet
150
Medvirkende
Mette Senneseth, PhD, Forsker/prosjektleder, Helse Bergen
Ketil Raknes, Førsteamanuensis / Instituttleder, Høyskolen Kristiania
Ådne Iden Høyland, Direktør, Eitri Medical Incubator
Tom Georg Indrevik, Ordfører, Øygarden Kommune
Urd Hege Loftesnes, Seksjonsleder PAM, Helse Bergen
Synnøve Kleive, Rådgiver, Bouvet
Tor-Morten Grønli, Professor/Dekan, Høyskolen Kristiania
Karl Kristian Bekeng, Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet, Arbeiderpartiet
Kontaktperson
Monica Juuhl, Rådgiver, Bouvet, 92604462
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

I 2016 sto 10% av pasientene i psykisk helsevern for voksne for 76 % av ressursbruken (Helsedirektoratet, 2018). En stor andel av dette skyldes “Svingdørspasientene” som har diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Denne gruppen har vesentlige utfordringer med selvskading og selvmordsforsøk, og med denne debatten ønsker vi å belyse problematikken om hvor viktig det vil være for behandling av denne pasientgruppen at de blir inkludert i veiledere og tas aktivt hensyn til i holdningsskapende arbeid. Holdninger innenfor helsesektoren må endres for at alle pasienter får en behandlingsform som kan hjelpe dem. Det må på plass et tverrfaglig samarbeid rundt alle pasientgrupper, og hjelpemidler med ny teknologi må tas i bruk. Intelligente systemer, digitale plattformer og en innsikt i hvordan helseteknologi kan være med å fremme tydelige resultater må ligge til grunn for tverrfaglig samarbeid. Med dette vil vi kunne endre måte pasienter blir tatt imot på og behandlet både i primær- og spesialhelsetjenesten.

Hopp til toppen