Sannhet og forsoning – hva forventer vi fra Stortingets behandling? 

Arrangør
UIT Norges arktiske universitet, Stortingets arktiske delegasjon, Nord-Tromsrådet
Dag
Onsdag 14.8 2024 09:00 - 09:50
Arrangementstype
Samtale
Tema
Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Lavvoen
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Silje K. Muotka, sametingspresident, Sametinget
Svein Harberg, Kontroll- og konstitusjonskomiteen, Høyre
Lars Haltbrekken, Energi- og miljøkomiteen, SV
Hilde Nyvoll, leder av Nord-Tromsrådet, Arbeiderpartiet
Hilde Skanke, daglig leder, Kvensk Institutt
Dag Raaberg, direktør, Norsk skogfinsk museum
Hanne Solheim Hansen, rektor, Nord universitet
Liv Inger Somby, rektor, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Kathrine Tveiterås, prorektor utdanning, UiT Norges arktiske universitet
Ketil Zachariassen, førsteamunensis, UiT Norges arktiske universitet
Geir Bakkevoll, moderator, UiT Norges arktiske universitet
Kontaktperson
Lena Nymark, UiT Norges arktiske universitet, 97769794, lena.g.nymark@uit.no
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Sannhets- og forsoningskommisjonen rapport beskriver norske myndigheters politikk og virksomhet overfor samer, kvener og skogfinner, og viser hvordan fornorskningen har virket og foreslår tiltak som bidrar til forsoning. I sitt arbeid har kommisjonen tatt utgangspunkt i målet om et mer forsonet samfunn preget av språklig, kulturell og identitetsmessig likeverd. For å få dette til er det behov for en bred mobilisering. Her har universitets- og høgskolesektoren et klart ansvar.  

Etter at rapporten ble overlevert Stortinget 1. juni i fjor har den vært drøftet og diskutert i ulike deler av samfunnet. Rapporten er nå til behandling hos Kontroll- og konstitusjonskomitéen, og skal opp i Stortinget ila. høsten. Vi  inviterer til en dialog om den videre oppfølgingen av rapporten – og spør: Hva forventer vi fra Stortingets behandling? Og hva kan universitets- og høgskolesektoren gjøre selv?  

Hopp til toppen