Kraft, nett og natur - kommuners rolle som arealmyndighet

Arrangør
Osloregionen interkommunalt politisk råd
Dag
Tirsdag 13.8 2024 10:40 - 11:30
Arrangementstype
Seminar
Tema
Energi
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Thon hotel Arendal
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Smalsund
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Atle Harby, seniorforsker, Sintef Energi
Susanne Haaland, rådgiver, Civita
Trude Fjeldstad, forretningsutvikler, Hydro Rein
Solveig Schytz, fylkesråd for plan, kulturminner, klima og miljø (V), Akershus fylkeskommune
Kjell Arne Hermansen, ordfører (H), Drammen kommune
Rune Grenberg, ordfører (Ap), Grue kommune
Snorre Erichsen Skjevrak, moderator/spesialrådgiver, Industri Energi & Forbundet for ledelse og teknikk
Kontaktperson
Eva Næss Karlsen, Osloregionen interkommunalt politisk råd, 90063086, eva.nass.karlsen@osloregionen.no
Nettside
https://www.osloregionen.no/
Facebook
www.facebook.com/Osloregionen
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Det er behov for mer kraft- og nettutbygging og arealer til næringsutvikling. Samtidig har Norge forpliktelser på å redusere nedbygging av naturen. Kommunene sitter på en nøkkelrolle som arealmyndighet. Vi tar opp dilemmaer som kommunene og ulike samfunnsaktører står i.

Vi inviterer politikere, fagmiljø og andre til faglig input og debatt. Vi stiller spørsmålet:  

  • Hvordan kan vi få mer kraft og nett raskere og samtidig nå klima- og naturmål?

Bakgrunn for arrangementet er det ulike utredninger (Kraftløftet, Nettutvalget, Kraftkommisjonen, Klimautvalget og Naturrisikoutvalget) som ut fra ulike perspektiver tar for seg utfordringer med samfunnets energibehov, arealbruk og natur. Her det offentliges rolle og særlig kommunenes rolle et tema. Kommunene har en nøkkelrolle som arealmyndighet og møter ulike dilemma når det skal planlegges for å møte ulike behov for areal i samfunnet, samtidig som det er et mål å redusere nedbygging av natur.

Seminaret innledes med 3 korte innledninger før politisk samtale: 

- Hvordan kan vi verne natur samtidig som vi legger til rette for fornybar energi og industriområder, eller bygger ut veier og hytter? v/Susanne Haaland, Civita

- Hvordan ta hensyn til natur og ha godt samarbeid med kommuner ved utbygging og sol- og vindkraft? v/Trude Fjeldstad, Hydro Rein 

- Hvordan redusere CO2-utslipp og samtidig ta vare på miljø, natur og andre interesser ved produksjon av fornybar kraft? v/Atle Harby, Sintef Energi

 

 

Hopp til toppen