Fornybar energi og naturhensyn - er sameksistens mulig?

Arrangør
Å Energi, Zero
Dag
Tirsdag 13.8 2024 15:30 - 16:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Kanalplass-scenen
Vis i kart
Medvirkende
Andreas Bjelland Eriksen, Klima- og miljøminister, Klima- og miljødepartementet
Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre
Stig Schjølset, Leder, Zero
Steffen Syvertsen, Konsernsjef, Å Energi
Ellen Hambro, Direktør, MIljødirektoratet
Truls Gulowsen, Leder, Naturvernforbundet
Gyro Heia, Fylkesleder, tidl. ordfører, Senterpartiet
Kontaktperson
Jon Anders Skau, Å Energi, 47635078
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Norge har høye ambisjoner både for reduksjon av klimagassutslipp og for bevaring av natur. Parisavtalens målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader ligger til grunn for klimapolitikken, samtidig som Kunming-Montreal-rammeverket for biomangfold setter en ambisiøs plan for å stanse og reversere tapet av naturmangfold innen 2030.

Når mye fornybar energi er påkrevd for å gjøre energibruk utslippsfri, er det samtidig mulig å ta vare på naturverdiene?

Det vil kreves en god, rettferdig og effektiv politikk for å sikre at vi når våre nasjonale og internasjonale mål og forpliktelser innen både klima og natur innen de fristene vi har satt oss. Det kreves effektive tiltak nå for å få bygget ut nok energi til å kutte utslipp, samtidig som naturmangfoldet opprettholdes.

Her forsøker organisasjoner, energiutbyggere og myndigheter å treffe den riktige balansen, men det er langt ifra konfliktfritt å bestemme hva man skal bruke tilgjengelige arealer til. Uten sosial aksept blir det heller ingen ny fornybar energi.

I dette arrangementet får vi høre fra flere av aktørene som må være med på å løse trilemmaet mellom arealbruk, fornybar energi og sameksistens – både fageksperter, utbyggere, naturverninteresser og de som berøres direkte av kraftutbygging lokalt.

Hva skal til for at man får bruke uberørt areal i en tid der dette blir en knappere ressurs? Klarer vi å gjøre de riktige prioriteringene? Tør noen å si at fornybar energi må komme før i køen enn for eksempel hyttebygging? Og hva skal til for at folk flest vil ønske mer kraftutbygging velkommen?

Arrangementet ledes av Elisabeth Bergskaug, Zero.

Hopp til toppen