På rett sted, til rett tid - beredt på klimarisiko

Arrangør
Bjerknessenteret for klimaforskn
Dag
Tirsdag 13.8 2024 10:00 - 10:50
Arrangementstype
Debatt
Tema
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Vis i kart
Medvirkende
Stina Oseland, klimadirektør, Bergen kommune
Heidi Sørensen, klimadirektør, Oslo kommune
Stefan Sobolowski, forskningsleder, UiB og Bjerknessenteret
Kikki Kleiven, direktør, Bjerknessenteret
Stian Davies, fylkesvaraordfører, Vestland fylkeskommune
Henrik Halleland, varaordfører, Stavanger kommune
Elisabeth Longva, avdelingsdirektør, DSB, Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap
Kontaktperson
Gudrun Sylte, Kommunikasjonsleder, Bjerknessenteret for klimaforskn, 40856457
Nettside
http://www.bjerknessenteret.no
https://no.linkedin.com/company/bjerknes-centre-for-climate-research
Facebook
www.facebook.com/Bjerknessenteret
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Er det norske samfunnet godt nok skodd i møte med framtidens ekstremvær? 

For mye vann og for lite vann, til feil sted, til feil tid. Noen år fram i tid, er det ikke utenkelig med tørke, med ekstremnedbør, med økende havnivå og med stormflo som flommer inn til steder der vi helst ikke vil ha vann gjentatte ganger.  

Noen kommuner har kommet lenger enn andre i å forberede seg på framtiden. 

Vi spør om vi faktisk er så klimarobuste som vi liker å tro. sammen med to kommuner som begge står i krysningen mellom for vått og for tørt – fra ekstremnedbør og stigende havnivå til tørke, vannmangel og skogbrannfare. 

Vi begynner programmet med faglige oppspill med eksempler på risiko rundt vannsikkerhet, flom og tørke, før vi spør et panel om hvem som har ansvaret for å sikre kommunene – og hvem som faktisk tar ansvaret?

Hopp til toppen