Vold i nære relasjoner: Status og løsninger

Arrangør
Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, Likestillings- og diskrimineringsombudet, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Dag
Tirsdag 13.8 2024 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Seminar
Tema
Annet
Språk
Norsk
Sted
Kulturkammeret
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Hjertekammeret
Antall plasser i lokalet
147
Streaming
Gå til streamingsiden
Medvirkende
Anja Bredal, Forsker, NOVA, OsloMet
Maria Teresa Grønning Dale, Forsker, NKVTS
Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Margunn Bjørnholt, Forsker, VID
Henning Mohaupt, Psykologspesialist og forsker, Alternativ til Vold
Andreas Sjalg Unneland, Justispolitisk talsperson, SV, Justiskomiteen
Ingvild Baltzersen Sund, Kommunikasjonsrådgiver, Likestillings- og diskrimineringsombudet.
Kontaktperson
Trond, Kommunikasjonsrådgiver, Velferdsforskningsinstituttet NOVA, OsloMet, 90180069
Nettside
http://nova.no
Facebook
www.facebook.com/novanytt
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Hørselshjelpemidler
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

I 2003 slo Kvinnevoldsutvalget fast at menns vold mot kvinner i nære relasjoner er et alvorlig samfunnsproblem, og at det er et offentlig anliggende å stanse denne volden. De foreslo konkrete tiltak som skulle forebygge vold og bedre voldsutsatte kvinners situasjon.

Har det skjedd nok siden 2003? Med årets partnerdrapsbølge og vedvarende høye omfangstall, er det vanskelig å svare ja på dette. Alle er mot vold i nære relasjoner, men kan det være noe av problemet? Eller skjuler en bred konsensus egentlig ulike holdninger om partnervold?

Kvinnevoldsutvalget brukte begrepet «menns vold mot kvinner i nære relasjoner», mens dagens begrep er «vold i nære relasjoner». Hva vinner vi, og hva taper vi, på kjønnsnøytrale begreper? Hvilke utfordringer er de samme i dag som i 2003 – og hvilke nye utfordringer står vi overfor?

Vi ser på forskningen, gjør opp regnskap 20 år etter Kvinnevoldsutvalgets rapport, og tar debatten om hvordan arbeidet mot vold bør løftes videre i årene som kommer.

Vi får innlegg fra:

· Anja Bredal, forsker, NOVA, OsloMet

· Maria Teresa Grønning Dale, forsker, NKVTS

I panelet:

· Bjørn Erik Thon, likestillings- og diskrimineringsombud

· Margunn Bjørnholt, forsker, VID

· Henning Mohaupt, psykologspesialist og forsker, Alternativ til Vold

· Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson SV

Panelet ledes av Ingvild Baltzersen Sund, kommunikasjonsrådgiver i Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Hopp til toppen