Kunstens kraft  Hvorfor og hvordan satser Oslo kommune på den profesjonelle kunsten?

Arrangør
Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling, Oslo kommune
Dag
Onsdag 14.8 2024 14:00 - 14:45
Arrangementstype
Foredrag
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Arendal kunstforening
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
3 etasje
Antall plasser i lokalet
50
Medvirkende
Mari F. Sundet, Kunstfaglig prosjektleder, kurator, Oslo kommunes kunstsamling, Kultureaten
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Utviklingsleder, Oslo kommunes kunstsamling, Kultureaten
Ida Uvaas, kunstner
Kontaktperson
Per Gunnar Eeg-Tverbakk, Utviklingsleder, Kulturetaten, Oslo kommunes kunstsamling, Oslo kommune, 90044512, pergunnar.eeg-tverbakk@kul.oslo.kommune.no
Nettside
http://www.kunstsamlingen.no
Facebook
www.facebook.com/oslokommuneskunstsamling
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Kunstens kraft

Hvorfor og hvordan satser Oslo kommune på den profesjonelle kunsten? Hvilken samfunnsmessig rolle kan den offentlige kunsten spille med tanke på demokratiutvikling og en bærekraftig fremtid? Hvordan kan byutvikling og transformasjonsprosesser brukes som utgangspunkt for nye og relevante kunstoppdrag? 

I presentasjonen gir vi innblikk i kunstprosjekter gjennomført i forbindelse med kommunes byggeprosjekter og byutviklingsprosjekter der både offentlig og private aktører inngår.

Oslo kommunes kunstsamling er en av Norges største oppdragsgivere for kunstprosjekter i offentlige rom. Vi anskaffer, produserer, forvalter og formidler kunst i rom, bygg og nærmiljøer der folk arbeider, bor og oppholder seg. Vi produserer også tidsavgrensede og situasjonsspesifikke verk i sammenheng med byutviklingen i Oslo.

Oslo kommunes kunstordning finansierer Oslo kommune kunstsamling. Hvert år avsettes 0,4 % av kommunens investeringsbudsjett til kunst gjennom denne ordningen. Midlene fordeles til permanente kunstprosjekter, temporære satsinger og direkte innkjøp fra kunstnere, visningssteder og gallerier. Kunstordningen finansierer også forvaltning, konservering, vedlikehold og formidling av samlingen. 

Hopp til toppen