Stat og næringsliv som de kriminelles minibank og Skatteetaten som datasentral

Arrangør
Politiets Fellesforbund, Skatterevisorenes Forening
Dag
Onsdag 14.8 2024 12:00 - 13:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Strand Café
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
UNIO-teltet
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Unn Alma Skatvold, Forbundsleder, Politiets Fellesforbund
Odd Arne Kjellstadli, Forbundsleder, Skatterevisorenes Forening
Sigve Bolstad, Statssekretær, Justis- og beredskapsdepartementet
Mahmoud Farahmand, Stortingsrepresentant, Finanskomiteen
Kristin Kvigne, Sjef for Kripos, Kripos
Leif Vagle, Leder, Fair Play Agder
Erik Wold, Debattleder
Kontaktperson
Linda Verdal, Forbundssekretær, Politiets Fellesforbund, 47900820, linda.verdal@pf.no
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Stat og næringsliv som de kriminelles minibank og skatteetaten som datasentral – organisert kriminalitet profiterer på samfunnets tillit

Politiets trusselvurdering viser til fire sentrale kriminalitetsområder som rammer samfunnets felles verdier; organisert, cyber, økonomisk - og miljøkriminalitet.

Politiets Fellesforbund og Skatterevisorenes Forening ser det samme bildet. De organiserte kriminelle miljøene finner stadig nye markeder og nye metoder for å sikre seg illegal profitt. Forretningsmodellene er vevd sammen og handler om å tjene mest mulig penger. 

Vi ønsker å belyse sammenhengene mellom kriminalitetsområdene og hvordan profitt relatert til svindel overfor offentlige og private institusjoner er en økende del av de organiserte kriminelles forretningsmodeller. 

En betydelig svekket innsats fra kontrollmyndighetene i kombinasjon med et politi som ikke får opp en effektiv motkraft, gjør at de kriminelle løper en betydelig mindre risiko innenfor økonomisk kriminalitet. 

Hvordan kan vi bekjempe økonomisk kriminalitet for å sikre tilliten og tryggheten i samfunnet? 

Hopp til toppen