Er Norge forberedt på et åpent polhav?

Arrangør
Akvaplan-niva, FFI, FNI, Havforskningsinstituttet, Meteorologisk institutt, NERSC, NGU, NINA, NORCE, NORSAR, Norsk Polarinstitutt, NTNU, NUPI, Sintef, UiB, UiO, UiT, UNIS
Dag
Tirsdag 13.8 2024 14:15 - 15:15
Arrangementstype
Annet
Tema
Forskning
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
Christian Radich
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
80
Medvirkende
Espen Barth Eide, utenriksminister (AP)
Mari Sundli Tveit, admistrerende direktør, Forskningsrådet
Camilla Brekke, direktør, Norsk Polarinstitutt
Camilla Stoltenberg, konsernsjef, NORCE
Jørgen Berge, dekan, UiT Norges arktiske universitet
Andreas Østhagen, seniorforsker, Fridtjof Nansens Institutt
Are Olsen, professor, Universitetet i Bergen
Siri Lill Mannes, moderator
Kontaktperson
Lena Nymark, UIT Norges arktiske universitet, 97769794
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

I det nye Arktis med geopolitiske spenninger må Norge både forstå og påvirke utviklingen. Det islagte Polhavet vil være blått og åpent om sommeren om under 30 år. Havnasjonen Norge må forberede seg på og forstå de store naturendringene, og utforske og opparbeide ny kunnskap om det nye havrommet, om havbunnen og den undersjøiske geologien.

Norges to store forskningsinitiativ for Polhavet, GoNorth og Framtidens polhav, går nå sammen i et felles nasjonalt polhavsinitiativ med ambisjon om en helhetlig tilnærming til kartlegging og utforskning av Polhavet. På Arendalsuka presenterer landslaget av 18 institusjoner planer for et tiår med forskning i et av verdens minst utforskede områder.

Konsortiet bak initiativet består av Akvaplan-niva, FFI, FNI, HI, Meteorologisk institutt, NERSC, NGU, NINA, NORCE, NORSAR, NP, NTNU, NUPI, Sintef, UiB, UiO, UIT og UNIS.

Nærmere detaljer kommer snarlig.

Hopp til toppen