Hvorfor skal norske kommuner si ja til vindkraft?

Arrangør
Samfunnsbedriftene Energi, IE & FLT, El og IT forbundet, Kraftfylka
Dag
Tirsdag 13.8 2024 09:00 - 09:45
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Kirkekjelleren
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
30
Medvirkende
Moderator Truls Wickholm, Direktør, Samfunnsbedriftene Energi
Elisabeth Sæther, Statssekretær, Energidepartementet
Lars Byenstuen, Seniorkonsulent, THEMA Consulting
Gyro Heia, Tidligere ordfører, Birkenes kommune
Kari Ekelund Thørud, Konserndirektør, Hydro Energi
Odd Stangeland, 1. nestleder, KS
Kontaktperson
Tina Melfjord, Næringspolitisk rådgiver, Samfunnsbedriftene Energi, 98858074
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Norge har stødig kurs mot et kraftunderskudd i Norge, og vi har stort behov for mer kraft, raskere. 

Mens 88 % av vannkraften er eid av det offentlige, er bare 22 % av vindkraften offentlig eid. Og mens kommunene og fylkeskommunene eier 44 % av alle vannkraftverk, er det bare 9 % av alle vindkraftverk som er eid av kommuner og fylkeskommuner. Betyr det noe hvem som eier vindkraften?

Lokal aksept for vindkraft er viktig for utbygging. Samtidig blir tonen stadig tøffere og debattklimaet hardere.

Under Arendalsuka tar de samme organisasjonene debatten: Hvorfor skal norske kommuner si ja til vindkraft? Hvordan gjør vi det? Hvordan øker vi aksepten for ny vindkraft? Og hva betyr offentlig og lokalt eierskap for lokalsamfunnet?

Før sommeren legger IE & FLT, El og IT Forbundet, Kraftfylka og Samfunnsbedriftene Energi frem en rapport om offentlig eierskap i landbasert vindkraft. Vil økt offentlig eierskap av vindkraft føre til økt aksept for den, og dermed føre til mer vindkraft?

Medvirkende

Moderator: Truls Wickholm

 

Innledere og debattdeltakere: 

  • Lars Byenstuen, THEMA Consulting
  • Elisabeth Sæther, Statssekretær, Energidepartementet
  • Gyro Heia, tidligere ordfører i Birkenes kommune
  • Kari Ekelund Thørud, konserndirektør, Hydro Energi
  • Odd Stangeland, 1. nestleder, hovedstyret i KS

 

Hopp til toppen