CO2 lagring: Hvor må vi være i 2030 for å ha en konkurransedyktig industri i 2050?

Arrangør
Offshore Norge, Zero
Dag
Torsdag 15.8 2024 12:00 - 12:50
Arrangementstype
Samtale
Tema
Energi
Språk
Norsk
Sted
Madam Reiersen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Baren
Antall plasser i lokalet
50
Medvirkende
Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant Høyre, Stortinget
Sigurd Kvammen Rafalesen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet, Stortinger
Monica Th. Bjørkmann, Subsea7
Tor Syverud, Altera Infrastructure
Benedicte Staalesen, Northern Lights
Jeanette Iren Moen, Norsk Industri
Anne Marit Post-Melbye, Zero
Kontaktperson
Jørg Aarnes, Fagsjef CCS, Offshore Norge, 41564699, jorg.aarnes@offshorenorge.no
Nettside
http://www.offshorenorge.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Offshore Norge og Zero inviterer deg til å være med på et CCS- arrangement under Arendalsuka som skal belyse viktigheten av realisering av en stor-skala industri for CO2-lagring på norsk sokkel. Dette er avgjørende for at både Norge og EU skal nå sine klimamål.

 

  • Miljødirektoratet peker på behov for fangst og lagring av ca. 4 millioner tonn CO2 per år (Mtpa) fra norske kilder i 2030, og 5.5 Mtpa i 2035.
  • EU har satt mål om å etablere kapasitet for å lagre 50 Mtpa i 2030, med en forventning om at Norge bidrar med en betydelig lagringskapasitet utover dette (NZIA).

 

Støtte til fangst i Norge er imidlertid ikke uten videre nok for etablering av en industri for stor-skala CO2 lagring på sokkelen, da dette betinger at norske lager også kan ta imot store volum fra Europa på konkurransekraftige betingelser i et kommersielt marked.

 

I dette arrangementet ønsker vi å invitere politikere fra Energi og miljøkomiteen og sentrale aktører som jobber med realisering av CO2 lagring på norsk sokkel til å diskutere følgende sentrale spørsmål:

 

  1. Hvilke nøkkelutfordringer begrenser i dag utvikling av store CO2 lagre på norsk sokkel?
  2. Hva skal til for at disse lagrene blir konkurransedyktig mot andre CO2 lagre i Europa (i første rekke DK, NL og UK)?
  3. Hvilke politiske prioriteringer er viktig for å sikre lønnsom CO₂-håndtering i Norge?
  4. EU ønsker å utvikle CO₂-lager i unionen og fremmer mål og reguleringer for å få det til i EUs Net Zero Industry Act (artikkel 20-23). Hvordan bør Norge forholde seg til utviklingen i EU?
Hopp til toppen