Fra kraftkrise til kraftbalanse: Hvordan sikre Norges energi og industribehov

Arrangør
Yara International ASA, Statkraft, Norsk Hydro ASA, Equinor ASA, KONGSBERG Gruppen ASA, Aker ASA, DNB ASA
Dag
Onsdag 14.8 2024 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Energi
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
MS Brisen
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Nedre dekk
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Terje Aasland, Energiminister, Arbeiderpartiet
Nikolai Astrup, Stortingsrepresentant, Høyre
Svein Tore Holsether, President & CEO, Yara
Eivind Kallevik, President & CEO, Norsk Hydro
Birgitte Vartdal, President & CEO, Statkraft
Geir Håøy, President & CEO, Kongsberg
Kjerstin Braaten, President & CEO, DNB
Kjetel Digre, CEO Aker Solutions, Aker
Jannik Lindbæk, Konserndirektør Kommunikasjon, Equinor
Sindre Heyerdahl, Kommentator, E24
Kontaktperson
Sunniva Flakstad Ihle, Yara International ASA, +4795977153
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

En mer urolig verden setter nye krav til hvordan land med en liten og åpen økonomi som Norge må navigere for å sikre vekst og verdiskaping. Selv om vi er en stor energinasjon, er vi nå i en situasjon hvor kraftbehovet øker og utsiktene til ny kraftutbygging ikke møter den økte etterspørselen. Det har konsekvenser for industri, verdiskaping, klimamål og eksportmål slik de største Industri- og kraftselskapene har satt søkelys på de to siste årene. 

Uforutsigbarhet, prisvekst og en mer presset kraftsituasjon gjør det mer utfordrende å gjøre lønnsomme investeringer. Selv om det investeres i kraft, ser vi at investeringene øker mer andre steder enn i Norge. 

I år møtes nok en gang Hydro, Statkraft, Kongsberg, Equinor, Aker, DNB og Yara til en debatt om dilemmaene Norge står i. Hvilke veivalg bør og kan vi ta? Hva skal prioriteres? Hvordan får vi langsiktighet? Og kan vi ta minste motstands vei?  

Vi ønsker velkommen til en ærlig debatt om hvordan vi som næringsliv og politikerne ser på veien videre sikre Norges energi- og industribehov og hvilke veivalg som må gjøres.  

Moderator, Sindre Heyerdahl, kommentator i E24 

Frokost serveres fra 08.30.    

Hopp til toppen