Vi er klare for Stad skipstunnel!

Arrangør
Måløy Vekst AS, Kystrederiene, Vestland fylkeskommune, Møre og Romsdal fylkeskommune
Dag
Tirsdag 13.8 2024 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Samferdsel og mobilitet
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
M/S Sandnes
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
1. klasse salong
Antall plasser i lokalet
50
Medvirkende
Kåre Heggebø, Daglig leder, Norges Fiskarlag
Kristina Hansen, Statssekretær (Ap), Nærings- og fiskeridepartementet
Einar Vik Arset, Kystdirektør, Kystverket
Kåre Molvær, Styremedlem, Kystrederiene
Bent Martini, Adm.dir., Havila Kystruten
Frode Sønstabø, Daglig leder, GulenSkyss
Randi Humborstad, Daglig leder, Måløy Vekst
Kontaktperson
Randi Paulsen Humborstad, Daglig leder, Måløy Vekst AS, +4797757394, randi@maloyvekst.no
Nettside
http://www.maloyvekst.no
Facebook
www.facebook.com/maloyvekst/
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

 

  • Velkommen v/leder i Norges Fiskarlag, Kåre Heggebø  
  • Regjeringen bygger Stad skipstunnel v/ statssekretær for fiskeri- og havministeren, Kristina Hansen (Ap) 
  • Konkurransegrunnlaget er klart- hva skjer nå?  v/Kystdirektør Einar Vik Arset 
  • Hvem vil bruke tunnelen og hvorfor? v/ styremedlem i Kystrederiene, Kåre Molvær 
  • Økt sjøsikkerhet og kommersielle muligheter v/adm.dir. i Havila Kystruten, Bent Martini 
  • Skipstunnelen – ny tidsregning for hurtigbåtene v/ daglig leder i GulenSkyss, Frode Sønstabø 

Regjeringen har gitt klarsignal til at Kystverket kan lyse ut anbudskonkurransen for bygging av Stad skipstunnel. I september skal prosjektet ut på anbud, og byggingen av verdens første skipstunnel kan etter planen starte i 2025. Stad skipstunnel er det eneste store investeringsprosjektet i Nasjonal transportplan (NTP) innenfor sjøtransport, og er en forutsetning for å binde Vestlandet sammen sjøvegen og øke sikkerheten for de sjøfarende. Sjøen er fremtidens transportåre, og realisering av Stad skipstunnel er nødvendig for å realisere den veksten Norge ønsker i kyst- og havnæringene.  

Stad skipstunnel er viktig for en samlet norsk fiskerinæring, som er en av Norges fremste fremtidsnæringer. Bransjen skaper milliarder av kroner i verdier for den norske stat, og det bør være rett og rimelig at behovene til bransjen blir tatt hensyn til. For nærskipsfarten vil Stad skipstunnel bety sikre leveranser, mindre ventetid, kortere transporttid, og at kvaliteten på råvarer som skal fraktes forbi Stad holder seg god.

Andre fordeler med Stad skipstunnel er kortere reisetid, mindre drivstoffbruk og opp mot 60 prosent mindre CO2-utslipp. Realisering av Stad skipstunnel vil også redusere risikoen for havari og oljesøl, samt flytte gods og passasjerer fra veg til sjø.

På kysten av Nordvestlandet er det dårlige veiforbindelser og infrastruktur, og her er det hurtigbåtene som er vår jernbane. Men Stadhavet er en barriere for all kysttrafikk. Kun med Stad skipstunnel blir det mulig med hurtigbåtforbindelse mellom Bergen og Ålesund, noe som vil styrke videre næringsutvikling, mobilitet og sysselsetting på kysten. Stad skipstunnel åpner opp for en utvidet bo- og arbeidsmarkedsregion mellom de sterke næringslivsbyene Florø og Måløy og søre Sunnmøre/Ålesund, noe som vil gi økt næringsattraktivitet og rekruttering på kysten. Stein fra Stad skipstunnel skal brukes til nye næringsareal, noe som vil gi mange hundre nye arbeidsplasser i regionen.  

Planene om verdens første skipstunnel har allerede fått stor internasjonal oppmerksomhet, og interessen vil øke både i byggeperioden og når tunnelen er ferdig bygd. Kombinasjonen av naturopplevelser og ingeniørkunst vil lokke flere turister til regionen. Tenk å oppleve vestlandsfjordene våre i kombinasjon med verdens første skipstunnel. 

 

Hopp til toppen