Teknologi i offentlig sektor: løsningene finnes, så hva er problemet? 

Arrangør
Tietoevry
Dag
Tirsdag 13.8 2024 13:30 - 14:15
Arrangementstype
Debatt
Tema
Digitalisering
Språk
Norsk
Sted
Aleppo stasjon
Vis i kart
Medvirkende
Kathrine Aspaas, Ordstyrer
Jorge Jensen, Direktør, Forbruksforskningsinstituttet SIFO 
Gry Arnesen, Leder, Data Services,Tietoevry
Jørn Leonhardsen, IT-direktør, Skatteetaten
Bent Philipps, Leder for produkt og strategi, Public 360, Tietoevry
Hans Christian Holte, Direktør, NAV
Kontaktperson
Marthe M. Nilsen, Head of Product MarCom, Tietoevry Industry, Public 360°, Tietoevry, 91754722, marthe.nilsen@tietoevry.com
Nettside
http://www.tietoevry.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

IT-løsninger, digitalisering og nå også kunstig intelligens; nesten uansett hva Norge og norske kommuner strever med av utfordringer knyttet til for små budsjetter, eldrebølgen og mangel på ansatte, særlig i helse, så er det ny teknologi som skal redde oss.  

Og at mulighetene finnes, at både teknologi og leverandører er klare, er det liten tvil om:  

  • Generativ KI i kombinasjon med automatisering, representerer et enormt potensial for eksempel knyttet til både saksbehandling og enklere henvendelser med spørsmål om alt fra skatt til kommunale tjenester. Estland, en pioner innen digitalisering av offentlig sektor, er allerede godt i gang med å integrere KI i offentlige tjenester for å øke effektiviteten og kutte byråkrati.
  • Trafikkovervåking kombinert med modeller som både predikerer farlige situasjoner og setter i verk løsninger hvis uhellet er ute, kan bidra til en jevnere trafikkavvikling gjennom døgnet. Samfunnsnytten av å redusere tid i kø er enorm, det samme gjelder reduksjoner i uhell og ulykker.  
  • I praksis vil er det allerede mulig å utvikle systemer som fanger opp mulige betalingsproblemer før de oppstår, for eksempel i forbindelse med utsendelse av en kommunal avgift og som foreslår en løsning allerede i første utsendelse. Dette er basert på allerede tilgjengelig informasjon fra offentlige og private kilder, f.eks. Gjeldsregisteret. 

Og dette er bare noen eksempler på løsninger som er teknologisk gjenomførbare allerede nå. Så hva er problemet? 

Vi har satt sammen et panel som alle sammen, og hver for seg, vet hvor skoen tykker. De kjenner GDPR og personvern, de har vært involvert i små og store, vellykkede og mindre vellykkede, offentlige IT-prosjekter. De leder samfunnskritiske virksomheter, tar kritiske valg i kommuner og utformer IT-politikk på høyt nivå.  

Og vi spør blant annet:  

  •  Hvem tar det overordnede ansvaret for at Stat og kommune faktiske realiserer potensialet, og samarbeider om løsninger, når det kommer til digitalisering og ny teknologi?  
  •  Er det de store statlige, prosjektene og løsningene som skal redde oss, eller en skog av fleksible og innovative aktører med løsninger som spiller hverandre gode og snakker sammen? 
  • Er vi flinke nok til å måle resultater i form av frigjort tid og redusert ressursbruk – og ikke bare om teknologien blir implementert på tids og budsjett eller ikke? 

 

Hopp til toppen