Hva kan folkehelsepolitikken lære av klimapolitikken?

Arrangør
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Dag
Mandag 12.8 2024 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Helse
Klima/miljø
Språk
Norsk
Sted
GRID-Arendal
Vis i kart
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Tone P. Torgersen, Fagsjef, Nasjonalforeningen for folkehelsen
Knut Inge Klepp, Spesialrådgiver, FHI
Snorre Kverndokk, Seniorforsker, Frischsenteret
Kontaktperson
Karoline Unnerud, Nasjonalforeningen for folkehelsen, 90400539
Nettside
https://nasjonalforeningen.no/
Facebook
www.facebook.com/Nasjonalforeningen
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Hvordan kan vi få til et skifte for bedre folkehelse? 

For å stå bedre rustet i møte med en usikker verden og framtid (nasjonal sikkerhet, beredskap, kriser, pandemier, og en presset helsetjeneste) trenger vi en friskere befolkning. Kan vi på folkehelsefeltet lære noe fra miljø- og klimafeltet der det er de som er ansvarlig for skadene som må ta regningen? 

Nasjonalforeningen for folkehelsen er den aktøren som nettopp løfter denne debatten, der vi spør om hvorfor vi ikke bruker de samme virkemidlene i folkehelsepolitikken som i klimapolitikken. 


Program

Velkommen og introduksjon, Tone P. Torgersen, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

Økonomiske virkemidler i folkehelsepolitikken, Cathrine Lofthus, departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet 

Utvikling av miljø- og klimapolitikken, Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport, Zero 

Panelsamtale: Virkemiddelbruk i folkehelse og miljø/klima, Knut Inge Klepp, Spesialrådgiver ved Folkehelseinstituttet, og Snorre Kverndokk, seniorforsker ved Frischsenteret. Moderert av Tone P Torgersen. 

Avsluttende ord, Tone P. Torgersen, fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen 

 

Hopp til toppen