Ungdomsmedvirkning – er det verdt bryet?

Arrangør
FN Studentene
Dag
Mandag 12.8 2024 14:30 - 15:30
Arrangementstype
Debatt
Tema
Demokrati
Språk
Norsk
Sted
Torvet 10
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Knowit, 3.etg
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Aleksander Snarheim, Ungdomsdelegat, FNs Naturtoppmøte
Jakob Øvensen Aanderaa, Styreleder, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Jeanette Lea Romslo, Leder, Fagforbundet Ung
Kari Helene Partapuoli, Generalsekretær, Plan International Norge
Lieve Olufsen, Medlemsansvarlig, FN Studentene
Maria Timmann Mjaaland, Ungdomsdelegat, FNs Klimatoppmøte
Kontaktperson
Christer Kjellesvig, Samfunnskontakt, Knowit, 95268814
Nettside
https://fn.no/om-oss
http://www.plan-norge.no
http://www.lnu.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Er du klar for en engasjerende diskusjon om ungdommens fremtid? FN-Studentene Norge stiller spørsmål om ungdommens stemmer virkelig er viktig. Her får du innsikt i hvordan unge kan få reell innflytelse i samfunnet, og hvorfor deres deltakelse er avgjørende for både personlig vekst og samfunnets utvikling.

Denne spennende panelsamtalen setter engasjert ungdom i dialog med erfarne samfunnsaktører. Sammen utforsker de muligheter og utfordringer knyttet til ungdomsmedvirkning. Hør fra eksperter, engasjerte ungdommer og beslutningstakere som deler sine erfaringer og kunnskap om hvordan ungdommens stemmer kan bli en kraftfull ressurs.

Bli med på en inspirerende og innsiktsfull samtale som setter ungdommens rolle i fokus, hvorfor bare noen velger å engasjere seg, og konsekvensen av at stadig flere velger å være stille.

 

Aleksander Snarheim, tidligere sentralstyremedlem i Natur og Ungdom og årets ungdomsdelegat til FNs Naturtoppmøte. Jobbet med miljø og ungdomsmedvirkning i flere år.

Jakob Øvensen Aanderaa er styreleder i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Han har sju års erfaring fra Elevorganisasjonen, hvor han hovedsakelig engasjerte seg i Operasjon Dagsverk. Jakob har studert informatikk og har satt psykologstudiet på vent. LNU består av 100 medlemsorganisasjoner med til sammen rundt 600 000 medlemmer. Paraplyorganisasjonen jobber for at barn og unge skal kunne delta i frivillige og demokratiske fellesskap, og påvirke samfunnet rundt seg.

Jeanette Lea Romslo er leder av Fagforbundet Ung som organiserer over 50 000 unge under 30, og er lokalpolitiker i Hå kommune. Hun har vert politisk aktiv siden 2013, og stilt som ordførerkandidat for SV ved to valg. Hun er opptatt av at unge skal bli tatt på alvor, og at unge får være med og bli hørt i politiske prosesser. 

Kari Helene Partapuoli er generalsekretær i Plan International Norge. Hun er utdannet sosialantropolog og har vært leder for Utviklingsfondet, Antirasistisk Senter og Dannerhuset i København, et krisesenter som jobber for å stoppe vold mot kvinner og barn. Plan International er en global barnerettighetsorganisasjon med særlig fokus på jenters rettigheter, og har ungdomsmedvirkning som et viktig prinsipp.

Maria Timmann Mjaaland er ungdomsdelegat til FNs klimatoppmøte. Hun har tidligere vært på toppmøtet gjennom KFUK-KFUM, som er verdens største barne- og ungdomsorganisasjon. Ellers studerer hun bachelor i statsvitenskap på UiO.

Hopp til toppen