Cockpitsamtale med Klimaoptimistene: Hvordan ser transportsystemet ut i 2050?

Arrangør
Skift - Næringslivets klimaledere
Dag
Onsdag 14.8 2024 13:30 - 14:15
Arrangementstype
Samtale
Tema
Klima/miljø
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
S/S Nefertiti
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Båten er fortøyd ved gangbrua over Pollen
Antall plasser i lokalet
50
Medvirkende
Jens Ulltveit-Moe, grunnlegger og styreleder, Umoe
Gro Bakstad, konsernsjef, Vygruppen
Petter Hellman, konsernsjef, Møller Mobility Group
Are Gråthen, regional direktør, Samskip Norge og Sverige
Kontaktperson
Kamila Isak Mahamoud, Skift - Næringslivets klimaledere, 95421180, kamila@skiftnorge.no
Nettside
https://skiftnorge.no/
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Klimaoptimisten Jens Ulltveit-Moe leder denne samtalen med inviterte toppledere, som også sendes som podkast. 

Vi stiller oss i 2050 og ser tilbake på omstillingen av transportsektoren, som var avgjørende for overgangen til et lavutslippssamfunn. I 2021 sto transport for en tredjedel av norske klimagassutslipp, med det aller meste fra veitransporten, ifølge Klimautvalget 2050s rapport. For å omstille transportsystemet til et lavutslippssamfunn, var det avgjørende å redusere transportbehovet, flytte transport til mer bærekraftige midler, og forbedre teknologiene.

Hvilke grep tok vi for å lage transportløsninger for folk og varer som gir størst mulig glede og minst mulig belastning for mennesker og miljø?

  • Hvordan fremskyndet vi overgangen til utslippsfri nyttetransport? 
  • Hvordan utviklet vi effektive delingsløsninger for infrastruktur, transporttjenester og gods? 
  • Og hvordan integrerte vi nye energikilder i transportinfrastrukturen samtidig som vi påvirket adferdsendringer som fremmer kollektivtransport, sykling og gange?

 

Et lavutslippssamfunn er mer enn bare et samfunn med lave utslipp – det er et godt, trygt og morsomt samfunn som tar vare på planeten. Norge har en unik mulighet til å lede an med innovative løsninger og kjøretøy på fornybare energikilder som kan skape fremtidens forretningsmodeller.

Framtidens lavutslippssamfunn er noe å glede seg til, og vi vil presentere eksempler som gir grunn til optimisme.

Hopp til toppen