Norges rolle i mineralkappløpet

Arrangør
SINTEF, NTNU, Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Dag
Torsdag 15.8 2024 13:00 - 13:45
Arrangementstype
Samtale
Tema
Forskning
Innovasjon
Språk
Norsk
Sted
MS Lofoten
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Restauranten
Antall plasser i lokalet
100
Medvirkende
Tore O. Sandvik, Statssekretær, Nærings- og fiskeridepartementet
Lisbeth-Ingrid Alnæs, Seniorforsker, SINTEF
Steinar Løve Ellefmo, Professor, NTNU
Kari Aslaksen Aasly, Seksjonsleder, mineralressurser, Norges geologiske undersøkelse (NGU)
Aina Borch, Administrerende direktør, Kingsrose Finnmark
Alf Reistad, CEO, Rare Earth Norway
Stephen Sayfritz, Vice President Battery Materials, Morrow Batteries
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef industri, SINTEF
Kontaktperson
Stein Mortensholm, Kommunikasjonssjef industri, SINTEF, +47 99 00 96 00, stein.mortensholm@sintef.no
Nettside
http://www.sintef.no
http://www.ntnu.no
http://www.ngu.no
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Etter at Norge lanserte sin mineralstrategi sommeren 2023 er det inngått strategiske partnerskap med EU og USA. Avtalene skaper store muligheter for næringsliv på begge sider hvor norske råvarer spiller en nøkkelrolle i muliggjøre det grønne skiftet til våre nærmeste partnere.

Hvordan må norsk politikk, næringsliv, virkemiddelapparat og kunnskaps- og forskningsaktører jobbe sammen for å realisere disse mulighetene?

SINTEF, NTNU og Norges geologiske undersøkelse (NGU) inviterer til panelsamtale med mål om å sette fart på samarbeidene som trengs for å levere på Norges mål om å skape verdens mest bærekraftige mineralnæring.

Norge og Norden har en variert geologi med potensielt store drivverdige forekomster av kritiske mineraler. Nye strategiske industripartnerskap med EU og USA understreker Norges strategiske rolle som leverandør og bidragsyter til bærekraftig råvareforsyning.

Gjennom innovasjon og ny kunnskap kan Norge bidra til en innovativ verdikjede for bærekraftig mineralproduksjon og det grønne skifte. Men hvordan bygger vi bro mellom kunnskapsproduksjon og industri?

Hvilken kunnskap trenger vi for å utvikle nye verdikjeder, og hvordan kan samarbeidet mellom kunnskapsmiljø, myndigheter og næringsliv best organiseres for å sikre kunnskapsbasert innovasjonskraft når en helt ny industri skal etableres?

  • Hva vet vi om Norges mineralressurser pt.?
  • Norge har ressurspotensialet og vi har inngått internasjonale industrielle partnerskap. Hvilke kunnskapsbarrierer hindrer industriaktører i å etablere seg her?
  • Hvordan skal vi gripe muligheten for å forsyne nasjonal og internasjonal industri med materialer som trenges til det grønne skiftet og innenfor de beste standarder for sosiale forhold, naturmangfold og miljø?
  • Hvordan skal vi være i stand til å levere ansvarlig på dette, og er vi enige i tidshorisonten?
  • Hva har myndighetssiden, industrien, forskningsmiljøene gjort siden mineralstrategien og EUs Critical Raw Materials Act kom i 2023?
Hopp til toppen