Overser vi mulighetene sjøtransporten gir for passasjer og godstransporten?

Arrangør
ITS Norway, Ocean Autonomy Cluster
Dag
Onsdag 14.8 2024 10:00 - 11:30
Arrangementstype
Samtale
Tema
Samferdsel og mobilitet
Språk
Norsk
Sted
Torvet 1B
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Salt
Antall plasser i lokalet
30
Medvirkende
Erlend Solem, Prosjektleder, Boreal
Ørnulf Rødseth, Direktør Maritim ITS, ITS Norway
Elise Caspersen, Fagansvarlig maritim, ZERO
Are Gråthen, Regional Director – Norway & Sweden, Samskip
Halvor Vislie, CEO, Hyke
Alv Øidvin, Prosjektleder- Maritim ITS, ITS Norway
Kontaktperson
Jenny Simonsen, COO, ITS Norway, 95845055, jenny.simonsen@its-norway.no
Nettside
https://www.its-norway.no/
https://oceanautonomy.no/
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Regjeringen nedprioriterer sjøveien som transportåre – er det smart?

Bli med på dette frokostseminar hvor vi ser nærmere på de kritiske suksessfaktorene ved digitalisering og automatisering av sjøbasert transport, med fokus på potensialet autonome skip har for effektiv, robust og miljøvennlig transport av gods og passasjerer.

Nasjonal transportplan for 2025 til 2036 (NTP) ble lagt frem 22. mars 2024. Her foreslår regjeringen å fjerne målet om overføring av gods fra vei til bane og sjø. Dette er et feilgrep! Mange av utfordringene med å gjøre sjøtransport konkurransedyktig kan løses ved hjelp av teknologi fra intelligente transportsystemer (ITS), inkludert digitalisering, automasjon og autonome skip. Denne typen teknologi muliggjør også mer effektiv sjøbasert transport av passasjerer.

Vi vil også se på hvordan integrasjon av autonom skipsfart med andre transportformer bør gjennomføres for å muliggjøre en bærekraftig utvikling av transportsektoren i sin helhet. For å få til dette er vi avhengige av internasjonalt aksepterte digitaliseringsstandarder, med vekt på cybersikkerhet, tilkobling og styring. Vi vi tilnærme oss disse temaene fra flere perspektiver, inkludert regulatoriske rammer, teknologiske fremskritt og forretningsmuligheter. Bærekraftperspektivet blir selvsagt gjennomgående.

Ved å utnytte vår sterke maritime kunnskap, kan og bør Norge posisjonere seg sterkere i denne utviklingen. Bli med og lær mer om mulighetene som ligger i et økt fokus på sjøtransport!

Moderator:

  • Alv Øidvin, ITS Norway 

Innledning passasjertransport:

  • Erlend Solem, Boreal

Innledning godstransport:

  • Ørnulf Rødseth, ITS Norway 

Felles paneldiskusjon:

  • Elise Caspersen, ZERO
  • Are Gråthen, Samskip 
  • Halvor Vislie, Hyke
Hopp til toppen