Rapportlansering: Hatytringer, hatkriminalitet og diskriminering – funksjonshemmedes erfaringer

Arrangør
Fafo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Dag
Tirsdag 13.8 2024 09:00 - 10:00
Arrangementstype
Seminar
Tema
Inkludering
Mangfold
Språk
Norsk
Sted
Forskningsteltet
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Langbryggen
Antall plasser i lokalet
20-50
Medvirkende
Terje Olsen, forskningsleder, Fafo
Kontaktperson
Stein Roar Fredriksen, informasjonssjef, Fafo, 99591959
Nettside
https://www.fafo.no/
Facebook
www.facebook.com/Fafo.info/
X / Twitter
@fafoinfo
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Hørselshjelpemidler
Tegnspråktolking
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

Forskningsinstituttene Fafo og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet har gjennomført en landsomfattende studie av funksjonshemmedes utsatthet for hatefulle ytringer, hatkriminalitet og diskriminering.

Forskningsrapporten oppsummerer resultatene fra studien, som er gjennomført på oppdrag fra Bufdir. Forskningsrapporten presenterer det hovedbildet som kommer frem på bakgrunn av to landsomfattende spørreundersøkelser.

  • Innledning ved Bufdir
  • Resultater fra studien presentert av forskerne
  • Forberedte kommentarer fra aktuelle aktører

Navn på de medvirkende kommer.

Hopp til toppen