Hvordan lage et godt arrangement

Her er noen gode råd til hva som kan være lurt å tenkte på for å få et vellykket arrangement under Arendalsuka. 

Hva brenner dere for? Det er de gode samfunnsspørsmålene som skal løftes opp til debatt og dialog. Tenk gjennom hva det er deres organisasjon eller virksomhet ønsker å sette på dagsorden.

Vi anbefaler at dere samarbeider med andre om arrangement og debatter. 

Når flere arrangører sammen finner de gode problemstillingene som skal besvares,  blir arrangementet ofte mer spennende og det skapes det bedre resultater.

I tillegg får dere fordelen av at planlegging og gjennomføring fordeles på flere, kostnaden deles og flere kan bidrar til markedsføring av arrangementet.

Hvis dere ønsker en sentral politiker i debatten, er samarbeid mellom aktører en forutsetning. 

Hva slags sted passer deres arrangement? Her kan dere velge mellom alt fra konferansesaler til små kaféer eller båter. Vi anbefaler å være tidlig ute med å finne et sted.

Husk at dere selv har ansvar for å sjekke at arrangementslokalet er ledig og ha en avtale med dette før dere melder på arrangementet i vårt påmeldingssystem.

Se vår oversikt over arrangementssteder og hva dere bør tenke på når dere velger sted.

Tenk gjennom hvem som er målgruppen for arrangementet og tilpass innholdet til denne.

Hva slags type arrangement passer for dere? En debatt, samtale, workshop, eller noe helt annet? Ønsker du et formelt eller uformelt arrangement?

Kan dere inviter inn en person med helt ulik mening i et debattpanel? Hvordan kan dere inkludere publikum i debatten? Vær kreativ.

Det er viktig å ha en god styring på debatten. Vi anbefaler å ha en tydelig debattleder som er godt forberedt på tema og tidsbruk.

Tenk på at arrangementet ditt bør gjenspeile hele befolkningen, også minoriteter.

Få gjerne med en ung og dyktig debattdeltaker. Dere finner en oversikt på LNU's side om Unge talspersoner.

Hvis du ønsker deltakelse fra en politiker i et stortingsparti gjelder det en frist og et skjema for å be om deltakelse. Bestille politiker.

Kontaktinformasjon til alle politiske partier finner dere her. 

En debatt bør ikke strekke seg over 45 minutter, maks 1 time.

Andre typer arrangementer kan vare lenger avhengig av form og innhold.

Hvis dere ønsker å servere mat, bør dere tenkte på hva som er mest praktisk å servere til mange. Husk også å bruke miljøvennlig servise.

Arendalsuka har ingen avtale med serveringssteder eller andre leverandører av mat og drikke. Arrangøren må selv stå for bestilling.

Flere arrangementssteder tilbyr matservering. Dette vil gå fram i oversikten over arrangementssteder. Hvis ikke ditt arrangementssted tilbyr matservering, er det kanskje mulig med servering fra en nærliggende restauranter/kafeer.

Hvis dere skal servere alkohol, må dere søke om skjenkebevilling i god tid før arrangementet.

Dere som er arrangører velger som om dere vil ha digitale sendinger i tillegg til det fysiske arrangementet deres i Arendal. Vi har samlet noen råd om digitale sendinger her.

Les mer om digitale sendinger og få digitale råd.

Alle godkjente arrangementer kommer inn i Arendalsukas program på nett. Arrangementer som er meldt inn innen 19. juni kommer også med i den trykte programavisen. Alle arrangører får også tilbud om å annonsere i programavisa.

I tillegg anbefaler vi at dere reklamerer for arrangementet i egne kanaler – nettside, sosiale medier, nyhetsbrev eller lignende. Ønsker dere å nå ut til pressen, kan det være mest hensiktsmessig å kontakte journalister/medier som dere vet kan være spesielt interessert i deres tema.

Vi vil gjerne at alle arrangører som deltar på Arendalsuka skal kunne vise at dere er her. Derfor har vi laget en egen arrangørlogo som dere kan bruke i markedsføringen av arrangementet.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen