Leie arrangementssted i sentrum

Vi holder for tiden på å oppdatere denne siden. Vær oppmerksom på at det kan oppstå endringer.

Tenk over dette før du velger sted

  • Hvilket type sted passer best til ditt arrangement? Ute, inne, i konferansesal, på en kafé, i en båt eller et helt annet sted?
  • Husk at arrangementsstedet må være i Arendal sentrum eller i umiddelbar nærhet. Vi ønsker at det skal være mulig å gå mellom alle arrangementssteder.
  • Tenk på våre retningslinjer for tilgjengelighet, miljøkrav og sikkerhet når du velger sted.
  • Vi anbefaler å lage en skriftlig avtale med arrangementsstedet der pris, tid, utstyr og andre vilkår er klart fastsatt.

Kart over arrangmentssteder å leie

Se kart over arrangementssteder dere kan leie under Arendalsuka.

A-Å-oversikt over arrangmentssteder å leie

Type sted: Restaurant

Antall plasser: 130 personer

Pris: 

Teknisk utstyr: Nei

Universell utforming: rullestoltilpasset lokale og WC

Servering: Ja

Kontakt/nettside: Aleppo stasjon - epost

Kart: Se Aleppo stasjon på kartet.

Antall plasser: Bar med plass til 70, spiselokale til 70.

Pris:

Universell utforming: nei.

Servering: Kan bestilles fra stedets eget kjøkken.

Kontakt/nettside: Annen etage

Kart: Se Annen etage på kartet.

Type sted: Auditorium

Antall plasser: 79 faste seter + mulighet for å sette inn 11 ekstra stoler, totalt 90 plasser i lokalet.

Pris: Kr 8000,- pr. bolk, 2 timer. Utover dette, kr 4000,- per time.

Ledige tider pr. 11.04.2024:

Mandag 08:00-11:00

Tirsdag fullbooket

Onsdag fullbooket

Torsdag fullbooket

Fredag 08:00-15:00

Teknisk utstyr: Leieprisen inkluderer bruk av auditoriet med projektor, lerret, lydanlegg, inntil seks mikrofoner og teknisk personell. Vi tilbyr ikke strømming, det er arrangørens ansvar.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Teleslynge.

Servering: Nei.

Kontakt/nettside: Kristin Havstad, Arendal bibliotek

Kart: Se Arendal bibliotek på kartet

Type sted: Kirkesal og spisesal på toppen av Vesterveien. Lyse, pene lokaler.  En vert og en teknisk ansvarlig vil være tilstede på hver «bolk».

Antall plasser: i sal 1 (kirkesal) til 150 personer og en sal 2 (spisesal) til ca 80 personer.

Pris: Kr. 6000

Teknisk utstyr: I kirkesal har vi et panel som styrer alle funksjoner til arrangement: Lyd, lys, prosjektor. Det kan også strømmes fra begge saler via en pc og i kirkesalen er det tre kameraer. Teleslynge i begge saler.

I spisesalen har vi et panel som er enkelt å betjene mht til lyd og bilde.

Servering: Ja, kaffe og mineralvann

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Teleslynge

Kontakt/nettside: Aud Grete N. Myhren: Aud.grete.myhren@gmail.com/ tlf. 97667975

Kart: Se Arendal frikirke på kartet.

Type lokale: arrangementslokaler / konferanselokale, scene, møterom 

Antall plasser: antall plasser i arrangementslokalene (3 Lokaler)

Pris: pr. bolk, 2 timer: 4000kr for lokaler for 30-50 personer, 10 000 kr for lokaler til 80 personer, 15 000 kr for lokale til 100 personer

Teknisk utstyr: ikke inkludert i pris, men er tilgjengelig mot tillegg.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja, fra Morgenfugl 

Kontakt/nettside: https://morgenfugl.no/collections/arendal-gamle-fengsel
E-post: bestilling@morgenfugl.no

Kart: Se Arendal gamle fengsel på kartet

Type sted: Kino

Antall plasser: Kinosal 3 med 48 seter.

Pris: 4500 kr for 90 minutter.

Teknisk utstyr: Standard AV-utstyr (projektor/lerret/lyd) og mikrofoner. Teknikker og eventuelt utstyr kan leies mot et tillegg i prisen. 

Universell utforming: Rullestoltilpasset i WC 2. etasje. Trappeheis til sal 2.

Servering: Ja, i samarbeid med Thon Hotel. 

Kontakt/nettside: E-post til Arendal kino eller se nettside.

Kart: Se Arendal kino på kartet.

Type sted: Historisk bygg med areal på gateplan og i 2. etg.

Antall plasser: Inntil 50 sitteplasser.

Pris: 5000,- per bolk på 2 timer.

Det legges opp til maksimalt 5 bolker pr dag

Bolken gir 30 minutter opprigg, 60 minutter til arrangement og 30 minutter til nedrigg.

Leie per dag: 18 000,- (arrangøren får eksklusiv tilgang til lokalet hele dagen)

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale med adkomst fra gate. 2.etg er ikke tilgjengelig med rullestol.

Servering: Kan avtales.

Kontakt/nettside: Anne-Christin Hamsun: E-post/ 90874103. Nettside

Kart: Se Arendal kunstforening på kartet.

Type sted: Konferanserom

Antall plasser: 80-90 personer

Pris: Etter avtale, men leie av selve lokalet koster 3500 kr.

Teknisk utstyr: Vi har stort sett alt nødvendig utstyr hos oss.

Universell utforming: Nei

Servering: Ja

Kontakt/nettside: Lars Vidar Moen - 91 58 62 57 / Arendal Sjømandsforening- nettside

Kart: Se Arendal Sjømandsforening på kartet.

Antall plasser: 400, hvorav 200 sitteplasser

Pris: 20 000,- for bolk på to timer, maks 5 bolker per dag

Mulighet for leie på kveld kl. 18:00-24:00 kr. 40 000,-

Teknisk utstyr: Projektor og lydanlegg etter avtale. Teknisk assistanse på stedet.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og WC

Servering: Ja, servering er mulig, men det må bestilles direkte fra leverandør.

Kontakt/epost: Per Johnsen/ per@anas.no

Kart: Se Arendal sjømannsskole på kartet

Type sted: Gymsal

Antall plasser: 240

Pris: 10.000 kr for bolk på tre timer. Det er tre tilgjengelige bolker pr. dag.

Teknisk utstyr: Enkelt høyttaleranlegg og mulighet for projektor.

Universell utforming: Nei

Servering:  Nei

Kontakt/nettside: E-post til kontaktperson  St. Franciskus skole - nettside

Kart: Se Arendal turnhall på kartet.

Antall plasser: To ulike rom med plass til 30 personer i hvert rom.

Pris: 6700 for leie mandag-torsdag, kl. 10-19. 5200 for leie fredag kl. 10-16.

Teknisk utstyr:  Smart TV, Wi-Fi med en hastighet på 40 Mb/s. 

Universell utforming: Lokalene er ikke universelt utformet.

Servering: Nei, men lokalene har fullverdig kjøkken og det er mulighet for å bestille catering.

Kontakt/nettside: Rune Valle, 90687792, runevalle01@gmail.com  

Kart: Se Arendal Vinloge på kartet.

Type sted: kafé, konferanselokale, møtelokaler

Antall plasser:

1 etasje – 50 personer 

2 etasje rom 1 –  60 personer 

2 etasje rom 2 -  60 personer

3 etasje – 70 personer 

5 etasje – 50 personer 

Pris: Etter avtale

Teknisk utstyr: AV-utstyr står leietaker for selv

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale i 1.  og 2. etasje. Rullestoltilpasset WC i 1. etasje. De andre etasjene er ikke universelt utformet.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: markus@bakerjorgensen.no / Baker Jørgensen- nettside

Kart: Se Baker Jørgensen på kartet.

Type lokale: arrangementslokaler / konferanselokale, scene, møterom 

Antall plasser: antall plasser i arrangementslokalene (6 lokaler); 30-40 personer i 2 møterom / 80-100 personer i 3 møterom / 200 i det største lokalet 

Pris: pr. bolk, 2 timer: 8000kr for lokaler for 30-50 personer, 10 000 kr for lokaler til 80 personer, 20 000 kr for lokale til 200 personer. 

Teknisk utstyr: ikke inkludert i pris, men er tilgjengelig mot tillegg.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja, fra Streetfood Arendal.

Kontakt/nettside:
E-post: https://hotellarendal.no - book@hotellarendal.no / Streetfood Arendal | Arendal | Facebook

Kart: Se Bankgården på kartet.

Type sted: Konsertsal, konferanse- og selskapslokaler i ulike størrelser, samt møterom og kontorer.

Kapasitet:  Konsertsal/hovedsal (320 sitteplasser)
Konferanse-/selskapslokale (80-120 personer)
Konferanse-/minglerom (50-80 personer)
Konferanse-/selskapslokale (30-50 personer)
Møterom/grupperom (5-15 personer)
Kontorer

Priser: Hovedsal fra 14 500,- Barbu Torv fra 9000,- Solveigs Stue fra 11 500,- Møterom etter avtale. 

Teknisk utstyr: Fullt kulturhus oppsett med lyd- og lysrigg i hovedsal/konsertsal. AV-utstyr (projektor/lerret/lyd) og mikrofoner i alle arrangementslokaler. Egne teknikere og mye utstyr på huset.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. 

Servering: Ja

Kontakt/nettside: Tommy Haug, tlf: 90053200, e-post tommy@barbuscene.no/Barbu scene - Facebook/ Barbu scene - nettside

Kart: Se Barbu scene på kartet.

Type sted: Pub

Antall plasser:  100 gjester, sitteplass til 50-60 personer. 

Pris: 3000 kr for lokale, 3000 kr for lyd/teknisk bistand

Teknisk utstyr: Full lydrigg for både musikk og debatt, prosjektor og lerret, lydtekniker på huset hele uka.

Universell utforming: Lokalet er ikke rullestolstilpasset

Servering: Drikkeservering, fingermat ved forhåndsbestilling i rimelig tid.

Kontakt/nettside: Barrique - nettside / post@barrique.no 

Kart: Se Barrique på kartet.

Antall plasser: Inntil 120 personer inne og 100 personer ute.

Pris:

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Castelle bar og restaurant

Kart: Se Castelle bar og restaurant på kartet.

Type sted: Båt

Antall plasser: Maks 250

Pris: Vi har lagt opp til to formiddagsbolker: kl 0900 – 1200 og kl 1300 – 1600: kr 60.000 pr modul. Kveldsmodul: kr 80000. Leie hele dagen: kr 140.000. MVA på 25% kommer i tillegg til prisene.

Teknisk utstyr: På formiddag- og kveldsmodulen inngår skjerm og et enkelt PA-anlegg. Dette er ikke inkludert i dagsmodul.

Universell utforming: Nei, dessverre.

Servering: Ja, mot tillegg i prisen

Kontakt/nettside: ida@radich.no / www.radich.no/ https://www.facebook.com/seilskipetchristianradich/

Kart: Se Christian Radich på kartet NB: Plasseringen av båten er ikke fastsatt ennå og kan endres. 

Type sted: Konferanselokaler og restaurantlokaler

Antall plasser: Sal A 180 pers, Sal B 110 pers, sal A/B 350 pers, Lille Torungen 50 pers, Tyholmen restaurant 80 pers, Stuen 50 pers, Tyholmen restaurant/Stuen 130 pers, Riggen1 16 pers, Riggen2 12 pers, Utsikten 6 pers.

Pris: Priser pr. «bolk» for lokalleie - 1, 5 time pr. bolk. Sal A: 17 000 kr , Sal B: 13 500 kr, Lille Torungen: 9500 kr, Tyholmen restaurant 11 500 kr, Stuen: 9500 kr, Tyholmen restaurant/Stuen: 18 000 kr, Riggen1: 3200 kr, Riggen2: 3200 kr, Utsikten 3200 kr. 

Teknisk utstyr: Projektor/lerret/høyttalere i alle våre møtelokaler. I tillegg er det mulighet for øvrig teknisk utstyr i noen av møtelokalene som mikrofoner/mygg etc. Teknikker/streaming tilstede under møtet kan leies.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Teleslynge i konferanse- og bankettsalen.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: trond.pedersen@choice.no / Clarion hotel Tyholmen

Kart: Se Clarion hotel Tyholmen på kartet.

Type sted: Møtelokale, butikklokale

Antall plasser: Ca. 35 +- nede og ca. 15 - 20 oppe.

Pris: 10 000 kr pr. bolk 1-3 timer. Utover dette, kr 3000,- per time.

Teknisk utstyr: Trådløst nett, projektor og lerret er med i prisen. Høyttaler kan kobles til pc/prosjektor, men ikke mikrofon. Driver av lokalet kan bistå med det aller meste bortsett fra innviklet teknisk hjelp.

Universell utforming: Nei

Servering: Ja, ta kontakt for tilbud 

Kontakt/nettside:  erlend@drumbrew.com / Drum Brew nettside 

Kart: Se Drum Brew på kartet.

Navn på arrangementsstedet: Espresso House Arendal (Alti Arendal)

Antall plasser: ca. 100 personer

Pris: Gratis.
Vi ønsker å tilby aktører som tar opp temaer i tråd med våre verdier et gratis alternativ i tidsrommet 8-10 hver dag under Arendalsuka. Ta kontakt med oss for å høre mer.

Teknisk utstyr: AV-utstyr står leietaker for selv

Universell utforming: Ja. Rullestoltilpasset lokale og wc 

Servering: Ja

Kontakt: cathrine.skeie@espressohouse.com

Kart: Se Espresso House på kartet.

Antall plasser: Inntil 90 personer.

Pris: 9900 kr. pr. bolk (2 timer).

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Teleslynge.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Festiviteten Arendal gamle rådhus

Kart: Se Festiviteten Arendal gamle rådhus på kartet.

Type sted: Restaurant

Antall plasser:
Første etasje: plass til 58 personer
Andre etasje: 24 personer
Ute: 24 personer

Pris: fra 4000 kr 

Teknisk utstyr: Teknisk utstyr inngår ikke i prisen.

Universell utforming: Universelt utformet lokale og WC. 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: bestilling@flavoursofindia.no / Flavours of India- nettside

Kart: Se Flavours of India på kartet.

Type sted: Møtelokale

Antall plasser: 80 - 110 personer

Pris: 9000 kr pr. bolk

Teknisk utstyr: enkelt lydsystem, projektor, teleslynge.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Teleslynge.

Servering: Nei, men tilgang til kaffetrakter. 

Kontakt/nettside: arendal@frelsesarmeen.no/Frelsesarmeen Arendal - nettside

Kart: Se Frelsesarmeen Arendal på kartet.

Type sted: Konferanselokale

Antall plasser: Opptil 200 personer

Pris: Fra 24.000,- eks. mva (180 min) inkl 1 stk møtevert. Tillegg for teknisk utstyr, stoler, bord, servering etc.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og WC.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Martin Trøen, martin@sdas.no

Kart: Se Friergangen 4 på kartet

Type sted: Båt

Antall plasser: 50 personer.

Pris: 50 000,- per bolk.

Universell utforming: Nei.

Servering: Ja, mot tillegg i prisen.

Teknisk utstyr: TV-skjerm for visning av PPT, høyttalere og mikrofoner. 

Kontakt/nettside: Anja Husøy Hersel, Tlf: 95 999 607, E-post anjahusoy.hersel@nov.com 

Kart: Se Galeasen Loyal på kartet.

Type sted: Hotel, restaurant med satt meny, konferanselokale / møtelokale og bar.

Antall plasser: 70 personer plassert i kinooppsett.

Pris: fra 8000 kr. 

Universell utforming: Delvis. 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: cecilie@unikehoteller.no / Grand Hotel Arendal nettside

Kart: Se Grand Hotel Arendal på kartet.

Type sted: Bakgård (med pergola/parasoll ved regn)

Antall plasser: 80 sitteplasser og 120 ståplasser

Pris: 15.000 pr time (inkl streaming/lyd/teknikk)

Universell utforming: Nei. Mulighet for inngang med rullestol.

Servering: Ja, kan bestilles

Kontakt/nettside: https://info.altinget.no/arendalsuka

Kart: Se GRID-Arendal på kartet

Type sted: Kafe/restaurant med parkering.

Antall plasser: 50 inne og 30-50 ute.

Pris: 5000 kr. men leie ses i sammenheng med servering av mat og drikke.

Teknisk utstyr: Nei, men skaffes på forespørsel.

Universell utforming: Nei.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Nettside / Facebook / Epost

Kart: Se Gørr Go Mad på kartet.

Type lokale: arrangementslokaler / konferanselokale, scene, møterom 

Antall plasser: antall plasser i arrangementslokalene (1 lokale); 122 personer sittende - 250 stående inne, med uteområdet ca 350

Pris: pr. bolk, 2 timer: 15 000 kr for lokaler til over 100 personer. 

Teknisk utstyr: ikke inkludert i pris, men er tilgjengelig mot tillegg.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja, fra Morgenfugl 

Kontakt/nettside: https://morgenfugl.no/collections/eureka-havglott
E-post: bestilling@morgenfugl.no

Kart: Se Havgløtt på kartet

Antall plasser: 40 inne og 40 ute

Pris:

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Nei.

Kontakt/nettside: Hill bar

Kart: Se Hill bar på kartet.

Type sted: Tidl. butikklokale/kontorlokale.

Antall plasser: 50, 20 og 20.

Teknisk utstyr: Skjerm, streaming, mikrofon, teknisk personell, lydsystem.

Pris: 25.000,- pr bolk på 2 timer.

Det er også mulig å leie kontorplasser/møterom ved behov.

Universelt utformet: Hovedscenen er rullestoltilpasset.

Servering: kaffe og te inngår. Catering må bestilles utenfra, men vi kan være behjelpelig med gode avtaler.

Kontakt: Rebecka Sandbacka/ rebecka.sandbacka@gmail.com

Kart: Se Høyer bokhandel på kartet

Type sted: Konferanselokale

Antall plasser: To lokaler,  65 i lokalet nede, 75 i lokalet oppe.

Pris: 25 000 kr og 30 000 kr. Vi gir god rabatt til organisasjoner, ta kontakt med oss. 

Teknisk utstyr: Lys, lyd, kamera, lerret/storskjerm, teknisk personell, stream til sosiale medier er inkludert i prisen. 

Universell utforming: Delvis, ta kontakt med oss. 

Servering: Ja

Kontakt/nettside: johannes@fjoseberg.noBærekraftshuset - Facebook

Kart: Se Impact Hub Agder - Arendal på kartet.

Type sted: Konferanselokale og møterom

Antall plasser: 4-80 personer

Pris: 15.000 for 2 timers bolk

Teknisk utstyr: 2 trådløse mygger på egen frekvens, 2 håndholdte trådløse mikrofoner, Skjerm 55’’

Universell utforming: Møterom er tilgjengelig for rullestolbrukere, konferanselokale er ikke unviverselt utformet

Servering: Etter avtale

Kontakt/nettside: sidsel@innoventi.no tlf. 91351071 www.innoventi.no

Kart: Se Innoventi på kartet

Antall plasser: Inntil 35 personer.

Pris: 1000 kr.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Kafe Leons hjerterom

Kart: Se Kafe Leons hjerterom på kartet.

Dette stedet er allerede fullbooket for Arendalsuka 2024

Antall plasser: Inntil 70 personer.

Pris: 5500 kr pr. bolk

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Kirkens bymisjon Arendal

Kart: Se Torvet 2 på kartet.

Type sted: Møtested, med enkelt kjøkken. 

Antall plasser: Ca. 70 personer

Pris: 15.000 kr pr bolk på 1-3 timer

Teknisk utstyr: Nei. 

Universell utforming: Tilrettelagt for rullestolbrukere.

Servering: Kan bestilles hos kafe Torvet, catering.aat@bymisjon.no

Utleietidspunkt: Mandag - fredag fra kl. 16:00- 22:00

Kontakt/nettside: anne.lone.f.runar@bymisjon.no

Kart: Se Vestregate 2 på kartet.

Type lokale: Museum

Antall plasser: 90 plasser i foredragssal (auditoriet) og 65 plasser i seminarrom.

Pris: Pris per bolk innenfor åpningstid (9-15): 2000 kr
Pris per bolk utenfor åpningstid (15-19): 4000 kr  
Hel dag (9-15) 4500 kr
Priser inkluderer inngang til museet.

Vi er fleksible og vil imøtekomme arrangørens ønsker i den grad det lar seg gjøre. Ber om å ta kontakt for å avtale detaljer.

Ledige bolker: Onsdag: 14. august – Fredag 16. august:
Kl. 9-11, 11-13, 13-15, 15-17, 17-19

Bolken gir 30 minutter opprigg, 60 minutter til arrangement og 30 minutter til nedrigg.

Teknisk utstyr: Våre rom er utstyrt med projektor, lerret, div. mikrofoner, internett.

Universell utforming: Foredragsal er ikke tilpasset rullestolbrukere, men har teleslynge. Seminarrom er tilpasset rullestolbrukere. WC er tilpasset rullestolbrukere.

Servering: Det er mulig å bestille møtemat te/kaffe/vann på møterommet.

Kontakt/nettside: Nettside: www.kubenarendal.no E-post: joanna.sunnset@aama.no

Kart: Se KUBEN museum og arkiv på kartet.

Type sted: Konferanselokale, møtelokaler

Antall plasser: 70-160 personer avhengig av hvilket lokale som leies.

Pris: 9000-11 000 pr. bolk. 2 timers bolker. Eksempelvis vil en bolk inkludere hjelp med opp og nedrigg (30min x 2). Vi tillater lengre bolker enn 2 timer.

Teknisk utstyr: Standard AV-utstyr (projektor/lerret/lyd) og mikrofoner (mygger og trådløst). 

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. 

Servering: Nei.

Kontakt/nettside:  Kulturkammeret- nettside / Kulturkammeret - Facebook

Kart: Se Kulturkammeret på kartet.

Type sted: Åpent landskap i moderne kontorfasiliteter, inngang på bakkeplan.

Antall plasser: Ca. 50

Teknisk utstyr: Stor Skjerm (på stativ med hjul), enkelt lydsystem, tilgang til teknisk hjelp på stedet.

Pris: 6 500,- (2 timer pr bolk)

Det legges opp til 5 bolker pr dag:

09.30-10.30, 11.30-12.30, kl. 13.30-14.30, 15.30-16.30, 17.30-18.30

Bolken gir 30 minutter opprigg, 60 minutter til arrangement og 30 minutter til nedrigg.

Leie per dag: 25 000,- (arrangøren får eksklusiv tilgang til lokalet hele dagen)

Vi tilbyr også dagsleie av møterom og kontor, fasilitetene er tilgjengelig på både dag/kveldstid:

Møterom: 8 500,-

Kontor: 5 000,-

Universelt utformet: Nei

Servering: Mineralvann (alkoholfritt), kaffe, te, frukt og enkel mat kan ordnes på forespørsel mot tillegg i prisen.

Kontakt/Nettside: https://kribb.no / E-post kontaktperson: kenneth@kribb.no

Kart: Se Kribb på kartet

Antall plasser: 

Pris:

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale, med rullestolinngang på baksiden.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Lille andevinge - Facebook

Kart: Se Lille Andevinge på kartet.

Type sted: Restaurant, bar, uterestaurant.

Antall plasser: Bar inntil 40. Uterestaurant inntil 60/80.

Pris: Snitt 15 000 kr 

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Vi legger ut rampe ved inngangsdøren ved behov. 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: marianne@madamreiersen.noMadam Reiersen nettside / Madam Reiersen Facebook

Kart: Se Madam Reiersen restaurant og bar på kartet.

Antall plasser: 70-80

Pris: 65.000 pr. time inkl. teknikk og teknikker

Teknisk utstyr som er tilgjengelig: TV-skjerm for visning av PPT, høyttalere og fire mikrofoner.

Universell utforming: Nei. 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: E-post

Kart: Se MS Lofoten i kartet. NB: Plasseringen av båten er ikke fastsatt ennå og kan endres. 

Type sted: Båt med Cafévirksomhet.

Antall plasser: Festsalen - 150 personer
1. kl. salong – 50 personer
2. kl. salong – 22 personer
Herre- og damesalong – 12 personer

Pris: Lokalene leies ut bolkvis på en time inkludert teknikk, mandag-onsdag.

Festsalen- 50 000,- eks. mva.
1. kl. salong - 30 000,- eks. mva.
2. kl. salong - 3000, eks. mva.
Herre- og damesalong – 1000,- eks. mva.

Universell utforming: Lokalene og toalett er ikke tilpasset rullestolbrukere.

Servering: Ja.

Kontakt: Malin Haara tlf. +4798409392, E-post, Nettside.

Kart: Se MS Sandnes på kartet.

Type sted: Arrangementslokaler, bar og utescene i forgård.

Antall plasser:

Utescenen : 400

Munken bar og scene : 30 sitteplasser

Ballsalen : 50 sitteplasser

Dansesalen : 80 sitteplasser

Teaterrommet : 50 sitteplasser

Trommerommet: 20 sitteplasser

Pris: kr 6-8000.- pr 2 timer.

Teknisk utstyr: Standard AV-utstyr (projektor/lerret/lyd) og mikrofoner.

Kun PA på utescenen. Teknikker og ekstra teknisk utstyr mot tillegg i pris. 

Universell utforming: Rullestolheis, HC-wc i 1. og 3. etg.

Servering: Ja, etter avtale.

Kontakt / nettside: kristina@munken.no / www.munken.no

Kart: Se Munkehaugen på kartet.

Type sted: Tidligere barnehage.

Antall plasser: Ca. 80 inne, ca. 100 ute.

Teknisk utstyr: Nei

Servering: Ja, etter avtale.

Universell utforming: Ingen universell utforming.

Kontakt: Olaug Storlid / olaug@design2notice.no

Kart: Se Møllers Asyl på kartet

Antall plasser: 140 sitteplaser ute, 95 sitteplasser inne og ca 20 plasser i den andre uterestauranten

Pris:

Universell utforming: 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: MØR biffhus

Kart: Se MØR biffhus på kartet.

Antall plasser: Inntil 80 inne og 30 ute.

Pris:

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: No1 Sportsbar

Kart: Se No1 Sportsbar på kartet.

Type sted: Møtelokale, konferanselokale, klasserom

Antall plasser: 10 - 60stk fordelt på 2 rom (max 30 stk per rom).

Pris: 4 500,- (2 timer bolk)
Det legges opp til 5 bolker pr dag:

09.30-10.30, 11.30-12.30, kl. 13.30-14.30, 15.30-16.30, 17.30-18.30

Bolken gir 30 minutter opprigg, 60 minutter til arrangement og 30 minutter til nedrigg.

Teknisk utstyr: Prosjektor, lerret, enkelt lydsystem, tilgang til teknisk hjelp på stedet, internett.

Universell utforming: Rullestoltilpasset toalett og lokale.

Servering: Enkel mat/drikke/kaffe ordnes på forespørsel mot tillegg i prisen.

Kontakt/nettside:  Facebookside: https://www.facebook.com/OSMAviationAcademy
E-post kontaktperson: info@flyosm.com

Kart: Se OSM Aviation Academy på kartet

Type sted: Utendørs bakgård og innendørs konferanselokale.

Antall plasser: 40 i bakgård, 50 i lokale i 4. etasje. Muligheter for podcaststudio i blomsterbutikk, og minglearrangement i bakgård.

Pris: Avhenger av tidspunkt og lokale.

Teknisk utstyr: Vi kan tilby alt av utstyr og personell hvis dere ønsker det. Lys, lyd, kamera, lerret/storskjerm, teknisk personell, stream til sosiale medier mm.

Universell utforming: Nei. 

Servering: Tilbyr servering via samarbeidspartnere

Kontakt/nettside: Tlf: Randi Lauvdal 948 59 422 / Randi Lauvdal blomster

Kart: Se Randi Lauvdal blomster på kartet.

Type sted: Egnet for paneldebatter, rundebord, konferanser og møter.

Antall plasser: Inntil 55 personer.

Pris: Vi er fleksible og tilbyr Rederikontoret på timesbasis. Leien beregnes for tiden lokalet stilles til disposisjon. Leien er avhengig av tidspunkt, varighet, og hva den enkelte ønsker levert av utstyr og tjenester. Timeprisen er fra 4 350 kr til 8 700 kr + 25 % mva.

Teknisk utstyr: Projektor, lerret, TV, og enkelt lydsystem med 2 håndholdte mikrofoner.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: post@msnidelv.no 

Kart: Se Rederikontoret på kartet.

Antall plasser: 50 plasser.

Pris: 9000,- per arrangement på én time. Prisen dekker leie av lokale. Vi har skjerm og lydutstyr for bruk i lokalet, men ikke streaming.

Servering: Kaffe og te kan serveres mot et tillegg på 1000,-

Universell utforming: Nei

Kontakt: Helene Skjeie Thorstensen helene@salt.nu

Kart: Se SALT scene på kartet.

Antall plasser: Inntil 60 personer.

Priser: Pris formiddag 8 – 14: kr 10 000 + mva.

Pris ettermiddag kveld 15 – 23: kr 15000 + mva.

Pris hel dag kr 25 000 + mva.

Universell utforming: Lokalene er ikke universelt utformet.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside:  Sløydsalen

Kart: Se Sløydsalen på kartet.

Antall plasser: 30-40 i ett rom, 25 i et annet, - evt 30 i et tredje rom. Totalt ca 150 kv.m.

Pris:  En økt – totalt 2 timer inkl rigg – kr 6 000

En halv dag – ca 4 timer totalt inkl rigg – kr 10 000

Evt hele dager eller flere dager – kan avtales

Teknisk utstyr: Høytaleranlegg m.m. er inkludert i pris.

Universell utforming: Mulig å komme til med rullestol, med inngang direkte fra gaten, - men ikke helt ideelt (gammelt hus med dørstokker mm)

Kontakt: Mats Aronsen tlf 90529127, mail: mats@canalstreet.no

Kart: Se Smalsund på kartet.

Type sted: Restaurant.

Antall plasser: 60-80.

Pris: 10.000.- pr bolk a 2 timer.

Teknisk utstyr: Vi har Sonos-høyttalere.

Universell utforming: Rullestoltilpasset toalett og lokale.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: tarjei@burgershop.no

Kart: Se Smashed Arendal på kartet.

Antall plasser: Inntil 40 personer inn og 40 personer ute.

Pris:

Universell utforming: 

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Solsiden tapas

Kart: Se Solsiden tapas på kartet.

Antall plasser: Inntil 70 personer utendørs i telt.

Pris: ca 50 000 pr. dag (inkluderer huset med 1. etg. og alle uteområder med et telt 6x10 m 

Universell utforming: Ikke rullestoltilpasset.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: E-post Sophienborg

Kart: Se Sophienborg på kartet.

Antall plasser: 40 personer i scenerom 3. etasje.

Pris: 2000.

Teknisk utstyr: Projektor, lerret og enkelt lydsystem.

Servering: Ja, det er mulig å bestille drikke.

Universell utforming: Nei.

Kontakt: Cato Litangen: E-post.

Facebook / Nettside

Kart: Se Steenhuset på Kartet.

Antall plasser: 120 sitteplasser ute, ca 50 plasser inne.

Pris:

Universell utforming: Ikke universelt utformet.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Strand café

Kart: Se Strand café på kartet.

NB! Fullbooket tirsdag 13. og onsdag 14.

Antall plasser: 80 sitteplasser.

Pris: Leiepris for 90 minutter inklusiv lysanlegg og scene kr 13.000,-. Opprigg 15 min + Nedrigg 15 min er inkludert i pris/totaltid.

Fullbooket tirsdag 13. og onsdag 14.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. 

Teknisk utstyr: Studio Spornes har komplett PA-anlegg, scenelys og lydtekniker. Ta kontakt for teknisk oppsett. Lydtekniker og PA-anlegg er ikke inkludert i prisen.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Tom Rudi Torjussen. Tlf. 924 00 163. Epost: tom@studiospornes.no www.studiospornes.no 

Kart: Se Studio Spornes Tyholmen på kartet. 

Type sted: Restaurantlokale.

Antall plasser: Inntil 100 inne og ca. 60 ute.

Pris: 2-timers-bolker: 10.000 kr.

Teknisk utstyr: 

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside: Symposium

Kart: Se Symposium på kartet.

Type sted: Hotel, restaurant, konferanselokale og møtelokaler. 

Antall plasser: Lokaler tilpasset 14 til 200 personer fordelt på 6 møterom og 1 restaurant med terrasse.

Pris: Fra 4000 - 17 000 kr. pr. bolk, avhengig av varighet og kapasitet på lokale.

Teknisk utstyr: Lokalleie inkluderer rigging og rydding av lokalet, teleslynge, standard AV-utstyr som projektor, lerret, trådløst internett, lyd, samt to mikrofoner (håndholdt eller mygg). Ønskes tjenester utover dette, som streaming, kablet internett, eller tekniker under arrangementet må dette bestilles eksternt. Hotellet er behjelpelige med dette.

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Teleslynge.

Servering: Ja.

Kontakt/nettside:  lotte.husebo@olavthon.no / Thon Hotel Arendal - nettside / Thon Hotel Arendal Facebook 

Kart: Se Thon Hotel Arendal på kartet.

Type sted: Leilighet i 6. etasje med åpen løsning stue/kjøkken. Stor takterrasse.

Kapasitet: Ca. 70 personer

Teknisk system: Ingen teknisk løsning i lokalet, men har avtale med leverandør.

Pris: 20.000 for bolk på to timer. Mulighet for rabattert pris for veldedige aktører o.l. 50.000 for kveldsarrangement i fire timer.

Universelt utformet: Rullestoltilgjengelig lokale.

Kontakt: Johannes Fjose Berg. Tlf. 474 09 206. Epost: johs@gwill.no

Kart: Se Toppleiligheten Torvgaten 5 i kartet

Type sted: Tidligere resepsjon og serveringssted.

Kapasitet: Ca. 85 personer

Teknisk system: Full teknisk rigg med kameraer, lys, alt utstyr til stream, egen produsent/kamerapersonell mm.

Pris: 40.000 for bolk på to timer. Mulighet for rabattert pris for veldedige aktører o.l.

Universelt utformet: Rullestoltilgjengelig lokale.

Kontakt: Johannes Fjose Berg. Tlf. 474 09 206. Epost: johs@gwill.no

Kart: Se Torvgaten 5 på kartet

Type sted: Vitensenter med utstillingsareal (område for foredrag og debatter) 2 stk Amfier, møterom og undervisningsrom.

Antall plasser: 
Eureka Amfi: 60 personer
Astro Amfi: 45 personer
Utstilling: 80-90 personer
Matterom: 20-30 personer
VitenLab: 20-25 personer
Makerspace: 20-25 personer
Møterom: 10-20 personer

Pris pr. bolk 2,5 timer:
Eureka Amfi: 8000,-
Astro Amfi: 6000,-
Utstilling: 12 000,-
Matterom: 4000,-
VitenLab: 4000,-
Makerspace: 4000,-
Møterom: 3000,-

Universell utforming: Rullestoltilpasset lokale og wc. Astro Amfi er ikke tilpasset rullestolbrukere.

Teknisk utstyr: Streaming mot tillegg i pris, på Eureka Amfi, Astro Amfi og utstillingsareal. Projektor og en mygg og en mikrofon inngår i prisen.

Servering: Servering er mulig mot tillegg i pris.

Kontakt/nettside: booking@vitensor.no / Vitensenteret Sørlandet Arendal - nettside

Kart: Se Vitensenteret Sørlandet - Arendal på kartet.

Kontakt/nettside: booking@vitensor.no / Vitensenteret Sørlandet Arendal - nettside

Kart: Se Vitensenteret Sørlandet - Arendal på kartet.

Til deg som leier ut arrangementssted

Her er tips og anbefalinger til deg som leier ut et arrangementssted under Arendalsuka.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen