Miljøkrav til arrangementer og stands

Forbud mot engangsplast 

Det er ikke tillatt å bruke eller dele ut artikler av engangsplast på arrangementer eller stands. Eksempler på dette er drops innpakket i plastpapir, kopper, tallerkener og bestikk i engangsplast, plastsugerør, ballonger/heliumsballonger m.m.

Drikkeflasker og andre produkter i plast som er laget for gjenbruk er fortsatt tillatt å bruke. 

Alle arrangører må godta og følge dette kravet for å kunne ha arrangementer eller stands under Arendalsuka. 

MiljøikonM for gode miljøvalg

Som arrangør har du stor påvirkning på miljøet. Arendalsuka vil løfte fram de arrangørene som gjør gode miljøvalg. Derfor markerer vi alle arrangementer og stands som oppfyller våre miljøkrav med en M i programmet.

Kravene gjelder i forbindelse med arrangement eller ved standen og dere fyller inn opplysningen i påmeldingsskjemaet. 

For at dere arrangement eller stand skal bli markert som miljøvennlig må dere oppfylle minst 2 krav under hver av de 3 kategoriene:  

Reklameprodukter

 • Vi deler ikke ut flygeblader, brosjyrer og trykksaker, eller hvis vi gjør det, så er disse trykket på miljøvennlig papir og på en miljøvennlig måte. 
 • Våre reklameprodukter inneholder ikke batterier, andre miljøskadelige produkter eller har unødvendig kort livstid. 
 • Vårt arrangement eller stand bruker ikke materiell til mat og drikke eller vi bruker komposterbart materiell til dette. 
 • Vårt forbruksmateriell er miljømerket med Svanen/Fairtrade/Debio e.l. eller vi bruker ikke dette i det hele tatt. 

Mat og drikke 

 • Vannet vi serverer er lokalt vann fra springen.  
 • Vi serverer økologisk mat og drikke. 
 • Vi serverer kortreist mat og drikke 
 • Vi serverer mat og drikke som er etisk merket. 
 • Vi begrenser matsvinn ved å bruke matsvinn-app (eks. Toogoodtogo) eller lignende. 
 • Vi serverer ikke mat og drikke (oppfyller hele kategorien mat og drikke) 

Så lenge du som arrangør ikke tilbyr servering av mat eller drikke, kan du krysse av for dette alternativet. Dette gjelder også selv om gjestene kan velge å kjøpe mat eller drikke for egen regning på arrangementsstedet. 
Mat til overs?
Les mer om hvordan dere kan levere mat som er til overs etter arrangementet deres. 

Kildesortering, transport og underleverandører

 • Vi kildesorterer alt avfall.  
 • Vi som arrangør bruker kollektivtrafikk eller miljøvennlig transport i forbindelse med reiser og transport til og fra Arendalsuka. 
 • Vi ber våre underleverandører og arrangementssted om å minske miljøpåvirkningen, f.eks. ved at de minsker bruken av plast eller bruker miljøvennlig transport. 
 • Vi ber våre underleverandører om å miljøsertifisere seg innen en periode på 2 år. 

Miljøstasjoner i sentrum
Se oversikt over hvor dere kan kildesortere på våre miljøstasjoner i sentrum.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen