Streaming av arrangementer

Bør vi streame arrangementet vårt?

Alle arrangementer under Arendalsuka skjer fysisk i Arendal.

En del arrangører velger i tillegg å streame arrangement sitt for å nå ut til flere eller for å kunne bruke opptaket i ettertid. Det kan gjøres profesjonelt med teknisk personell tilstede eller veldig enkelt med en smarttelefon.

Hver enkelt arrangør velger selv om de vil streame sitt arrangement under Arendalsuka. De som velger dette, har selv ansvar for bestilling av streaming og det praktiske rundt dette. 

På flere av Arendalsukas utleiescener er det inkludert streaming av arrangementene.

Ingen felles digital plattform

Arendalsuka har ikke en felles digital plattform som viser alle arrangementer som streames fra Arendalsuka. 

Har arrangementsstedet nok nettkapasitet?

Vi anbefaler at du tar kontakt med arrangementsstedet for å sjekke at du kan få en kablet nettlinje. Kapasiteten på 4G og Arendalsukas åpne nett er dessverre ikke godt nok for streaming.

Hvilken visningsflate bør vi velge?

Det er mange måter å nå ut til digitale deltakere på. Hvor har du størst publikum? Noen velger livestreaming på Facebook, noen velger andre flater som Vimeo, YouTube m.fl. Det viktigste er at du får spredd lenken til det digitale arrangementet godt, og ikke minst at du har testet visningsflaten du velger å bruke slik at du vet at det virker. Arendalsuka videreformidler dessverre ikke kontakt med firmaer som tilbyr streaming.   

Legg inn streaminglenke i arrangementet ditt

Vi ber alle som skal streame arrangementet om å legger streaminglenke til den digitale sendingen inn i programposten. På den måten vises det at deres arrangement streames i den offisielle programoversikten.

Hvordan blir streamede arrangementer presentert i Arendalsukas program? 

Når dere har streaminglenken klar, ber vi dere legge denne inn i påmeldingsskjema for arrangementet deres og sender det inn for ny godkjenning. Da vil programposten deres oppdateres med streaminglenken og arrangementet vil inngå i en felles oversikt over alle arrangementer som streames fra Arendalsuka. Denne oversikten vil bli presentert på forsiden av Arendalsukas nettside under selve uka.

Opptak av arrangementer på våre utleiescener 

Opptaket vil være klart i løpet av samme dag. Opptak bli lagt ut på Arendalsukas TV-kanal. Vi legger også lenke til opptak på hver sceneside. 

Arrangører er selv ansvarlige for å laste ned opptak de ønsker å ta vare på. Opptaket vil være tilgjengelig i 1 måned for nedlastning. Når det har gått 1 måned, slettes opptaket fra Arendalsukas TV-kanal.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen