Universell utforming av arrangement

Arrangørenes ansvar for tilgjengelighet

Det er arrangøren av hvert enkelt arrangement som har ansvar for tilgjengeligheten og universell utforming av deres arrangement. Vi oppfordrer alle arrangører til å sikre tilgjengeligheten rundt sitt arrangement.

Dere må selv sjekke med stedet dere bruker om det er universelt utformet. Her er eksempler på spørsmål det er lurt å stille:

 • Er inngangen uten trapper eller er det rullestolrampe?
 • Har lokalet lave dørterskler og brede nok dører?
 • Hvor god plass er det til flere rullestoler i lokalet?
 • Er toalettet rullestoltilpasset?
 • Er det hørselshjelpemidler (eks. teleslynge) tilgjengelig?
 • Tilbyr dere tegnspråktolking?

Opplyse om tilgjengelighet i programmet

Det er viktig at dere opplyser om hvorvidt arrangementsstedet er tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse i programmet.

Symboler i programmet som viser tilgjengelighet

I vårt påmeldingssystem har vi symboler som viser tilgjengeligheten for arrangementet. Alle arrangører må markere inn de symbolene som er oppfylt for sitt arrangement. Disse symbolene vises i programoversikten.

Ikon_rullestoltilpasset lokale   Rullestoltilpasset lokale

Uten trapper eller med rampe for rullestolbrukere, lave dørterskler og brede dører. 

Ikon_rullestoltilpasset wc  Rullestoltilpasset WC

Ikon_hørselshjelpemidler   Hørselshjelpemidler

Teleslynge eller annet teknisk utstyr benyttes. 

Ikon_tegnspråktolkes  Tegnspråkstolkes

Arrangementet tilbyr tegnspråktolk eller teknisk utstyr som gir samme funksjon

Råd og tips til å lage et universelt utformet arrangement

Arendalsukas arrangementer foregår i alle byens restauranter, kafeer, utesteder og andre type lokaler. I vår oversikt over mulige arrangementssteder står det om lokalet er universell utforming der vi har fått opplysninger om det.

Vi oppfordrer alle arrangører og arrangørsteder til å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser i så stor grad som mulig, f.eks ved å velge lokale som er tilgjengelig for alle. Det er viktig å ha et bevisst forhold til dette og huske på at relativt små grep kan gjøre stor forskjell. Vi anbefaler å lese Bufdirs veiledning for universelt utforming av arrangementer. 

Trenger du assistanse?

 • Tolketjenesten i Agder - tolketjenester for døve, døvblinde og hørselshemmede
 • Noricom - oversettelse og tolk 
 • Rullestolramper - selges på bl.a. Biltema.
  Hvis du ikke har egen har Arendalsuka en som kan lånes. For å låne henvender du deg i vertskapskontoret på Sam Eydes plass 2, like utenfor Arendal kultur og rådhus.
Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen