Universell utforming av arrangement

Arrangørenes ansvar for tilgjengelighet

Det er arrangøren av hvert enkelt arrangement som har ansvar for tilgjengeligheten og universell utforming av deres arrangement. Vi oppfordrer alle arrangører til å sikre tilgjengeligheten rundt sitt arrangement. 

Symboler i programmet som viser tilgjengelighet

I vårt påmeldingssystem har vi symboler som viser tilgjengeligheten for arrangementet. Alle arrangører må markere inn de symbolene som er oppfylt for sitt arrangement. Disse symbolene vises i programoversikten.

Ikon_rullestoltilpasset lokale   Rullestoltilpasset lokale

Uten trapper eller med rampe for rullestolbrukere, lave dørterskler og brede dører. 

 

Ikon_rullestoltilpasset wc  Rullestoltilpasset WC

 
 

Ikon_hørselshjelpemidler   Hørselshjelpemidler

Teleslynge eller annet teknisk utstyr benyttes. 
 
 

Ikon_tegnspråktolkes  Tegnspråkstolkes

Arrangementet tilbyr tegnspråktolk eller teknisk utstyr som gir samme funksjon
 

Råd og tips til å lage et universelt utformet arrangement

Arendalsukas arrangementer foregår i alle byens restauranter, kafeer, utesteder og andre type lokaler. I vår oversikt over mulige arrangementssteder står det om lokalet er universell utforming der vi har fått opplysninger om det.
 
Vi oppfordrer alle arrangører og arrangørsteder til å tilrettelegge for mennesker med funksjonsnedsettelser i så stor grad som mulig, f.eks ved å velge lokale som er tilgjengelig for alle. Det er viktig å ha et bevisst forhold til dette og huske på at relativt små grep kan gjøre stor forskjell. Vi anbefaler å lese Bufdirs veiledning for universelt utforming av arrangementer. 

Trenger du assistanse?

  • Tolketjenesten i Agder - tolketjenester for døve, døvblinde og hørselshemmede
  • Noricom - oversettelse og tolk 
  • Rullestolramper - selges rimelig på bl.a. Biltema, eller ta kontakt med Arendalsuka
Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen