Arendalsukas uteområder

Arendalsuka disponerer kommunens uteområder i hele sentrum under uka. Vi leier ut ledige arealer til arrangementer og aktiviteter. Vi leier primært ut til aktører som ønsker et arrangementstelt. Vi leier kun ut områder for hele uken, det vil si at det ikke er anledning til å leie enkeltdager. 

Hvem kan leie våre uteområder?

Vi viser til kriteriene for å delta på Arendalsuka.

I tillegg gjelder disse prinspippene for tildeling av Arendalsukas uteområder:

 • Arendalsuka vurdere alle søknader ut fra om de er en naturlig del av vår arena.
 • Organisasjoner, interesseforeninger, politiske partier og nyhetsredaksjoner blir prioritert.
 • Arrangører som samarbeider blir prioritert.
 • Leieavtalen gjelder for hele uken, det er ikke anledning til å leie enkeltdager.
 • Stands og aktiviteter må følge åpningstidene for standsgatene
 • Navnet på teltet eller arrangementsstedet skal beskrive tematikken, ikke navnet på arrangørene.
 • Tildeling av plass gjelder kun for det gjeldende året og det er ikke automatikk i å få tildelt samme sted flere år på rad.
 • Det er ikke tillatt å drive kommersiell virksomhet på Arendalsukas områder.
 • Det er ikke tillatt å fremleie området som er blitt tildelt.

Når fordeles uteområdene?

Fordelingen av uteområder for Arendalsuka 2024 vil starte fra desember 2023.

Slik søker du om å bruke Arendalsukas områder

Hvis du ønsker å leie ett av Arendalsukas uteområder til arrangementer, sender du en e-post til post@arendalsuka.no. Det er Arendalsukas prosjektgruppe som behandler søknaden.

Avtale mellom arrangøren og Arendalsuka skal inneholde:

 • Hvilket område som er tildelt
 • Tid for leieavtalen
 • Pris pr. kvadratmeter, 750,- pluss mva. (prisen oppgitt for 2023).
 • Evt. leie av teknisk utstyr, telt e.l.
 • Evt. andre vilkår, eks. servering av mat og drikke, gjennomføring av spesielle aktiviteter m.m.

Meld på arrangementer

Husk at dere må melde inn alle arrangementer dere skal ha i vårt påmeldingssystem for at de skal komme inn i programmet. Se påmelding arrangementer.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen