Arendalsukas tillitsundersøkelse

Om Arendalsukas tillitsundersøkelse

En grunnleggende tillit mellom folk og myndigheter, politikere og velgere, har lenge vært betraktet som et av vårt lands store fortrinn. Men gjelder dette fortsatt? I hvilken grad har nordmenn flest tillit til våre politikere og institusjoner, medier og arbeidslivsorganisasjoner?

Siden 2018 har Arendalsuka gjennomført en stor tillitsundersøkelse sammen med Respons Analyse. Undersøkelsen gjennomføres hvert år og vil på den måten vise utviklingen av dette viktige området over tid.

Tillitsundersøkelsen 2023

For sjette år på rad presenterer Arendalsukas tillitsundersøkelse. Etter skandalen med misbruk av pendlerboliger og juks med reiseregninger sank tilliten. Årets undersøkelse vil vise hvilke utslag prisstigning, strømkrise og Ukraina-krigen har på tilliten til våre politikere.

Undersøkelse ble presenteres av Thore Gaard Olaussen fra Respons Analyse. 

Arendalsukas tillitsundersøkelse 2023

Tillitsundersøkelser fra 2018 - 2022

Disse vil bli publisert her innen kort tid.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen