Innspill til hovedprogrammet

Vi inviterer organisasjoner, virksomheter, politikere, media og enkeltpersoner til å komme med forslag til aktuelle tema, deltakere og opplegg i en debatt. Dette kan dere gjøre på to måter:

  • gi innspill til tema/deltakere for en debatt
  • ønske å være samarbeidspartner i hovedprogrammet og komme med forslag til tema/opplegg for en debatt

Send inn innspill

Fristen for å komme med innspill for Arendalsuka 2024 var 1. desember 2023. Takk for alle innsendte bidrag!

Hva betyr det å være samarbeidspartner?

Som samarbeidspartner blir dere medarrangør til et arrangement.

  • De økonomiske utgiftene til arrangementet blir delt likt på alle samarbeidspartnere i arrangementet. Et arrangement i hovedprogrammet har vanligvis en totalramme på kr. 70 000 - 100 000,-.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i det faglige innholdet.
  • En samarbeidspart er medansvarlig i å skaffe foredragsholdere, debattanter og debattleder.
  • Arendalsuka står for kostnader knyttet til markedsføring av arrangementet gjennom egne kanaler, men en samarbeidspart må selv stå for markedsføringen i sine kanaler.

Valg av innspill

Det kommer vanligvis inn rundt 100 ulike innspill. Dessverre har vi kun plass til 10-15 forslag. Vi oppfordrer til at flere organisasjoner/virksomheter går sammen om å komme med felles innspill til oss. Disse vil stå noe sterkere i utvelgelsen.

Hovedprogramkomitéen starter programarbeidet i begynnelsen av desember. Tilbakemelding gis over nyttår. Blir ditt/deres forslag ikke valgt ut, oppfordrer vi deg/dere likevel til å gå videre med å lage eget arrangement under Arendalsuka. Les mer om å lage eget arrangement her.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen