Nøkkeltall for Arendalsuka

Arendalsuka i tall og fakta

Arendalsuka ble arrangert for første gang i 2012, med 50 arrangementer og 30 stands i gatene. Oversikten her viser utviklingen av vår demokratiske møteplass. 

Nøkkeltall for 2023

Tallene for 2023 i tabellen under er oppdatert pr. 10. august 2023.

Antall stands, arrangementer, presse og publikum

År Stands Arrangement*** Akkreditert presse Publikum/deltakere*
2012 30 50 70 20.000
2013 88 143 106 50.000
2014 105 220 146 50.000
2015 132 389 256 60.000
2016 160 598 215 70.000
2017 200 791 336 75.000
2018 204 1101 349 80.000
2019 204 1261 423 100.000
2020** 0 3 36 359
2021 138 1073 335 90.000
2022 202 1725 414 150.000
2023 181 1962 504 160.000

*Vi har ikke adgangskontroll eller billettsystem under Arendalsuka, og derfor er antall publikum/deltakere basert på estimat. I 2019 kunne Telenor via digitale data anslå at det var totalt 120.000 mennesker i Arendal sentrum i dagene Arendalsuka pågår. I 2021 kunne kommunens egen områdebaserte, digitale varslingstjeneste bekrefte 114.000 mennesker i sentrum. Det bor ca. 3000 mennesker i Arendal sentrum, og det er usikkert hvor mange som har vært i sentrum av andre årsaken enn som deltakere i Arendalsuka.

**På grunn av koronasituasjonen ble arrangementet i 2020 avlyst, men Arendalsuka selv gjennomførte 3 signalarrangementer.

*** Antall godkjente arrangementer som ikke er avlyst etter fristen for programavisen.

Antall arrangører

Årstall 2016 2011 2018 2019 2021 2022 2023
Unike aktører 522 757 926 1065 918 1373 1681

Denne tabellen viser antall unike arrangører som har deltatt i det offisielle programmet for Arendalsuka i perioden 2016-2021, enten som arrangører av arrangement eller som utstiller i standsgatene. Arrangørene kommer fra organisasjons- og næringsliv, politiske partier, arbeidstaker/ - giverorganisasjoner, mediehus, offentlig forvaltning, akademia og forskning med flere.

10 på topp temaer

Rangering  2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
1 Annet/flere typer tematikk Helse Annet/flere typer tematikk Klima/miljø Klima/miljø Klima/miljø Klima/miljø
2 Helse Næringsliv Helse Helse Helse Helse Helse
3 Kultur Arbeid Klima/miljø Næringsliv Næringsliv Næringsliv Næringsliv
4 Arbeid Klima/miljø Næringsliv Digitalisering Andre temaer Digitalisering Arbeid
5 Næringsliv Annet/flere typer tematikk Digitalisering Arbeid Digitalisering Annet Digitalisering
6 Klima/miljø Demokrati Arbeid Demokrati Arbeid Demokrati Energi
7 Innovasjon Digitalisering Infrastruktur Annet Demokrati Arbeid Utdanning
8 Internasjonalt Kultur Utdanning Innovasjon By- og stedsutvikling (ny) Innovasjon Demokrati
9 Forskning Utdanning Forskning Internasjonalt Utdanning Internasjonalt Internasjonalt
10 Utdanning Inkludering og likestilling Inkludering og likestilling Økonomi Internasjonalt Inkludering Inkludering

Arrangørene kan velge mellom 23 forskjellige temaer når de melder inn sitt arrangementet til Arendalsuka. Denne oversikten viser utviklingen av de 10 mest populære temaene.

Type arrangører

Type arrangører 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023
Arbeidstakerorganisasjon 36 90 64 61 48 100 109
Bedrift/næringsliv 65 115 208 256 241 420 456
Forskning***   37 52 68 47 102 117
Fylke/kommune/offentlig 60 52 80 106 63 177 211
Ideell organisasjon 69 109 172 179 166 275 328
Interesseorganisasjon 80 110 148 169 171 253 272
Næringslivsorganisasjon 37 51 73 111 123 158 161
Politisk parti 17 27 23 32 17 27 31
Utdanningssektoren 4 26 70 70 52 97 102
Annet/flere som samarbeider 236 167 193 186 123 207 160

Når arrangørene melder på et arrangement eller en stand, skriver de inn hvilken type arrangør de er. Denne oversikten viser hver enkelt "enhet" som har meldt seg inn som arrangør. For eksempel vil et universitet der fire ulike fakultet arrangerer hvert sitt arrangement, bli talt som 4 aktører.

***Forskningsalternativet fantes ikke i 2016. 

Oversikten baserer seg på informasjon aktørene selv har meldt inn via Arendalsukas påmeldingssystem. 

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen