Ivaretar regjeringens norske bedrifters behov og interesser i EØS-avtalen?

Arrangør
NHO Mat og Drikke, Offshore Norge, Finans Norge
Dag
Onsdag 14.8 2024 14:00 - 15:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Næringsliv
Språk
Norsk
Sted
MØR biffhus
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Pergolaen på baksiden av Mør biffhus.
Antall plasser i lokalet
120
Medvirkende
Gerhard Salicath, Fagsjef, NHO Mat og Drikke
Ellen Ellen Bramness Arvidsson, Direktør, Finans Norge
Erling Kvadsheim, Direktør, Offshore Norge
Kontaktperson
Gerhard Salicath, NHO Mat og Drikke, 91574880
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

NHO Mat og Drikke, Offshore Norge og Finans Norge inviterer topppolitikere og næringslivsledere til debatt om hvordan regjeringen og næringslivet skal samarbeide bedre for å ivareta næringslivets interesser i EØS-avtalen.

Ordstyrer er tidligere statsråd Bjarne Håkon Hansen. 

Innledning med:

Line Eldring, som ledet arbeidet med NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer innleder med presentasjon av NOUens anbefalinger for å ivareta næringslivets interesser i EØS. 

Debatt med:

  • Maria Varteressian, statssekretær, Utenriksdepartementet (Arbeiderpartiet)
  • Nikolai Astrup, stortingsrepresentant (Høyre)
  • Johanna Ellefsen Rostad, kommunikasjonsdirektør, Ringnens
  • Trude Måseide, direktør for internasjonal myndighetskontakt, Equinor
  • Øyvind Brekke, CEO, BankID

 

 Program og alle deltakere blir ferdigstilt her når dette er klart.

NOU 2024: 7 Norge og EØS: Utvikling og erfaringer som ble avgitt 11. april 2024, peker på at Norges handlingsrom i EØS-avtalen begynner med målbevisst påvirkning fra tidligst mulig stadium i EUs politikk- og regelverksutvikling.

Utvalget sier at Norge ikke har en klar strategi for å ivareta sentrale norske interesser i politikk- regelverksutviklingen i EØS, og at det haster med å dette på plass. Utvalget er tydelig på at Norge mangler kultur, og forståelse for god nok på påvirkning, kunnskapsbygging, gjennomføring og håndheving av EØS-regelverk. Disse fire elementene henger tett sammen og god oppfølging vil gi bedre forutsigbarhet for den store delen av næringslivets rammevilkår som er basert på EØS-regelverk, og som håndheves av norske myndigheter, direktorater og tilsyn hver dag. Utvalget pekte på at dette er et kolektivt ansvar for norske regjeringer og det politiske miljø å ivareta norske interesser i EØS. 

Tidlig involvering i EØS-arbeidet av berørte parter er en av utvalgets sentrale anbefalinger. For norske bedrifter er det også viktig at inkludering av EØS-regelverk i Norge som regulerer markedsadgang, klima- og miljøpolitikk, og fri bevegelse av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft skjer raskt. Det vil gi norske bedrifter og arbeidsplasser likeverdige konkurransevilkår i vårt eget hjemmemarked.

Utenriksminister Espen Barth Eide var på overrekelsen  tydelig på at å forhandle med EU, eller trenere gjennomføring i Norge når et regelverk først er vedtatt er nytteløst hvis vi skal passe på norske interesser. Høyre har i dialogen med næringslivet etter fremleggelsen gitt utrykk for liknende vurderinger.

 

 

 

Hopp til toppen