Norden i NATO

Arrangør
Norges Forsvarsforening, Luftmilitært Samfund
Dag
Torsdag 15.8 2024 09:00 - 11:00
Arrangementstype
Konferanse
Tema
Sikkerhet/forsvar
Samfunnssikkerhet og beredskap
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
2. etasje
Antall plasser i lokalet
80
Streaming
Gå til streamingsiden
Medvirkende
Rolf Folland, Gen.major, Sjef Luftforsvaret, Forsvaret
Lars Lervik, Gen.major, Sjef Hæren, Forsvaret
Kjell Inge Bjerga, Direktør, Institutt for forsvarsstudier
Karsten Friis, Forsker 1, Norsk utenrikspolitisk institutt
Kontaktperson
Knut Helge Hamre, Generalsekretær, Norges Forsvarsforening, 99096704, khhamre@forsvarsforeningen.no
Nettside
http://www.forsvarsforeningen.no
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Sverige og Finlands innlemmelse i NATO endrer det sikkerhetspolitiske bildet i Norden.
Østersjøen blir NATOs nye maktområde og grensen mellom NATO og Russland utvides fra 197 km til 1537 km med Finland som medlem av alliansen.

Dette og flere andre forhold vil endre både Norges og de øvrige skandinaviske landenes rolle, samtidig som det militære samarbeidet blir styrket. For Norge betyr det blant annet at Norge blir et viktig transittland for NATO-forsterkninger til Sverige, Finland og de baltiske landene, samtidig som Norges rolle som sjømakt blir sterkt påvirket.

Allerede i dag kan de nordiske landene betegnes som en stormakt i luften med sine omkring 250 moderne kampfly, hvorav 150 er femtegenerasjons kampfly. Landene samarbeider allerede tett. Vil vi i se en enda tettere integrasjon og felles luftoperasjonssenter for de nordiske landene i rammen av NATO?

Hva med landstyrkene? I Sverige og Finland er hærstyrkene i hovedsak konsentrert i syd, mens i Norge er de konsentrert i nord. Er en nordisk landkommando noe som diskuteres, eller er andre koordinerings-/synkroniseringstiltak mer aktuelle for å få størst mulig effekt? Endres Hærens rolle i lys av Norges beliggenhet i Skandinavia?
Hvor langt ned i hæravdelinger kan man se for seg integrerte styrker. Hva med forsyninger og reparasjoner. Kan vi komme til å se felles utdanning av rekrutter, spesialister og offiserer?

Luftmilitært Samfund og Norges Forsvarsforening, og ytterligere 10 forsvarsrelaterte organisasjoner har invitert militære ledere og forskere for å diskutere samarbeidet og mulighetene de nordiske landene imellom og hvilken rolle de nordiske naboene vil får militært sett i forhold til hverandre.

Hopp til toppen