Hvordan bemanne Forsvaret i et attraktivt arbeidsmarked?

Arrangør
Norsk Reservistforbund (NROF), Norges Offisers- og spesielist Forbund (NOF), Befalets Fellesorganisasjon (BFO)
Dag
Tirsdag 13.8 2024 14:30 - 16:00
Arrangementstype
Debatt
Tema
Sikkerhet/forsvar
Språk
Norsk
Sted
Arendals Sjømandsforening
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
2. etg
Antall plasser i lokalet
75
Streaming
Gå til streamingsiden
Medvirkende
Hedda Langmyr, Direktør, UTSYN
Haakon Bruun-Hanssen, Admiral(P), Tidligere Forsvarssjef
Jørn Buø, President, Interallied Confederation of Reserve Officers
Torbjørn Hanson, Sjefsforsker, Forsvarets Forskningsinstitutt
Torbjørn Bongo, Leder, NOF
Dag Stutlien, Leder, BFO
Kontaktperson
Erik Gustavson, Norsk Reservistforbund (NROF), 47483706
Nettside
http://www.nrof.no.
http://www.bfo.no.
http://www.nof.no.
Facebook
www.facebook.com/NROFreserve
https://www.facebook.com/BefaletsFellesorganisasjon
https://www.facebook.com/offisersforbundet
Universell utforming
Nei
Miljøprofil
Nei, vi oppfyller ikke Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Ja
Om arrangementet

Langtidsplanen for Forsvarssektoren «Forsvarsløftet-For Norges trygghet» skisserer en større Forsvarssektor, noe som krever betydelig mer personell. Det foreslås en bemanningsvekst frem mot 2036 som inkluderer en styrking med om lag 4600 ansatte, 4600 vernepliktige og 13 700 reservister. Bemanningen i Forsvaret, både i form av stadig tjenestegjørende og reservister, må sees i en totalforsvarssammenheng. Forsvarssektoren står ovenfor en stor utfordring knyttet til å rekruttere, utdanne og ikke minst beholde personell. Er de foreliggende planer/tiltak for bemanning og ivaretakelse av personell tilstrekkelig. Hvor stort kan Forsvaret være i fred, krise og krig når øvrige nødvendige funksjoner i Forsvaret skal fungere? Flere og flere funksjoner i samfunnet blir «samfunnskritiske» og må opprettholdes også i krise og krig. Hvordan kan nødvendig fleksibilitet i bemanningen av styrkestrukturen etableres for å ivareta dette? Hvordan passer norsk tenkning inn i pågående arbeid knyttet til reservister i NATO?

Hopp til toppen