Attraktivt og levende bysentrum – hva skal til?

Arrangør
Norsk Sentrumsutvikling, Transportøkonomisk Institutt (TØI), Opinion
Dag
Onsdag 14.8 2024 10:00 - 10:45
Arrangementstype
Foredrag
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Kirkegaten 3
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Bakrom hos OAK
Antall plasser i lokalet
30
Medvirkende
Aud Tennøy, TØI
Ola Gaute Aas Askheim, Opinion
Cecilie B. Sørumshagen, Tønsberglivet / NSU
Kristin Gustavsen, NSU / Stavanger Sentrum AS
Kontaktperson
Kristin Gustavsen, Adm dir, Norsk Sentrumsutvikling, 92207555, kristin@byen.no
Nettside
http://www.toi.no/citycentre/
http://www.norsk-sentrumsutvikling.no/
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

I dagens første NSU-bolk presenterer Aud Tennøy TØI-prosjektet CITYCENTRE. Prosjektet er pågående og har som målsetning å skape kunnskap om hvordan byer og sentrum kan utvikles på måter som bidrar til mer attraktive bysentrum, hvordan sentrumsplanprosesser kan bli mer effektive med tanke på tidsbruk og måloppnåelse, og hvordan plan- og bygningsloven kan bli et bedre verktøy i slike prosesser. Tønsberg, Lillehammer, Arendal og Kongsberg er case-byer i prosjektet. Ett år før ferdigstillelse får vi foreløpige, konkrete og verdifulle funn om hvorfor sentrum er viktig for byen og regionen, hvorfor handel og service er viktig for sentrum og hva som skal til for at handel skal lykkes her. Vi får også noen erfaringer om hva kommunene kan gjøre og hvorfor det er viktig at sentrumsforeninger (o.l.) pusher på.

Etter hovedinnlegget gir Ola Gaute Aas Askheim fra Opinion en kommentar før seansen avrundes med en samtale om hvorvidt foreløpige funn i CITYCENTRE-prosjektet tar oss i nye retninger. 

Hopp til toppen