Attraktive og bærekraftige bysentrum – hvordan kan det måles?

Arrangør
Norsk Sentrumsutvikling, Opinion, Transportøkonomisk Institutt (TØI)
Dag
Onsdag 14.8 2024 12:00 - 12:45
Arrangementstype
Foredrag
Tema
By- og stedsutvikling
Språk
Norsk
Sted
Kirkegaten 3
Vis i kart
Stedsbeskrivelse
Bakrom hos OAK
Antall plasser i lokalet
30
Medvirkende
Ola Gaute Aas Askheim, Opinion
Aud Tennøy, TØI
Cecilie B. Sørumshagen, Tønsberglivet / NSU
Kristin Gustavsen, NSU / Stavanger Sentrum AS
Kontaktperson
Kristin Gustavsen, Adm dir, Norsk Sentrumsutvikling, 92207555, kristin@byen.no
Nettside
http://www.toi.no/citycentre
http://www.norsk-sentrumsutvikling.no
http://www.slottsfjell.no
Universell utforming
Rullestoltilpasset lokale
Rullestoltilpasset WC
Miljøprofil
Ja, vi oppfyller Arendalsukas miljøkrav.
Servering
Nei
Om arrangementet

I dagens andre NSU-bolk ser vi nærmere på hvordan vi kan måle attraktivitet, hvilken forskning vi trenger og hvordan vi kan bruke ny kunnskap inn i konkrete byutviklingsprosjekter. Ola Gaute Aas Askheim presenterer hvordan Opinion måler attraktivitet og hvordan funnene i undersøkelsene kan benyttes som grunnlag for strategi- og handlingsplaner. Vi får også høre konkret om Slottsfjell i Tønsberg, der OBOS, festivalen, Opinion, Tønsberglivet mf, bygger attraksjonskraft både som bosted, destinasjon og for bedriftslokalisering.

Aud Tennøy fra TØI-prosjektet CITYCENTRE, gir deretter en kommentar på hovedinnleggene, før seansen avrundes med en diskusjon om hva slags forskning det er behov for og hvordan NSU, sentrumsforeninger, sentrumsaktører, kommuner og forskerne kan bidra til at funn i forskningen raskere og i større grad blir brukt og realisert i praksis.

Hopp til toppen