Brobygging mellom Latviske og Norske demokratifestivaler og deres hjemkommuner

I en verden med økende grad av polarisering er behovet for samtaler, debatt og dialog viktigere enn noensinne. I flere årtider har demokratiet vårt blitt tatt for gitt, men vi må ikke glemme at det innebærer både rettigheter og ansvar for den enkelte. For at demokratiet skal få blomstre, krevet en felles innsats.

For å styrke demokratiet, og samtidig konseptet demokratifestivaler eller demokratiske møteplasser, har Arendalsuka og Arendal kommune lansert det bilaterale initiativet «Brobrygging mellom Latviske og norske demokratifestivaler og deres hjemkommuner». Formålet er å øke samarbeidet mellom den latviske demokratifestivalen Lampa Conversation Festival og Arendalsuka, samt mellom kommunene Cēsis og Arendal ved å utvide og utdype forståelsen av aktuelle problemstillinger i Latvia og Norge på en europeisk, nasjonal og lokalt nivå.

Prosjektet skal blant annet se på demokratifestivaler som et internasjonal format som også kan eksporters til andre land, for å bidra til å styrke demokratiet. Gjennom rammer gitt av festivalene og kommunen de arrangeres i, skal det bidra til å lage en trygg arena for dialog og meningsutveksling. I tillegg vil prosjektet se på hvordan samarbeidet lokalt og på tvers av landegrensene kan bidra til en bærekraftig festival, der også festivalens identitet og attraktivitet inkluderes.  

Som et ledd i prosjektet bidrar partene inn i hverandres arrangement. Under Lampa-festivalen i juli 2022 deltok prosjektledelsen i Arendalsuka i en debatt om hvilke utfordringer demokratiet og møteplasser som dette møter, mens under Arendalsuka i august 2022 ga Lampa-festivalen, representanter for Cēsis kommune og journalister fra Latvia deres perspektiv på landets rolle i demokratiet.

Prosjektet skal pågå fra juni 2022 til desember 2023. Initiativet er kommet fra DOTS Foundation for an Open Society og er støttet gjennom EØS-midler for perioden 2014-2021.

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen