Samarbeidspartnere

Vil du bidra til å styrke barn og unges engasjement og deltakelse?

Da oppfordrer vi din organisasjon eller virksomhet til å lage et arrangement på Arendalsuka Ung! 

Hva betyr det å være samarbeidspartner?

Å lage arrangement til Arendalsuka Ung, betyr å være arrangør for et arrangement med innhold for barn og/eller ungdom. Ung-arrangementene handler altså ikke om barn og ungdom, men er for barn og ungdom. Det er to måter og bidra på:

Som samarbeidspartner med Arendalsuka Ung-komiteen

Alle Ung-arrangement som lages i samarbeid med oss, må ha relevans til aktuelle mål i barnehage- og SFO-planer og læreplaner i skolen. Hvis du samarbeider med Arendalsuka Ung-komiteen, vil ressurser fra oss kunne hjelpe og bistå dere underveis i planleggingen av et arrangement og dere følges tett opp av en fast kontaktperson. Arrangementet merkes med "Barn" og/eller "Ungdom" i programvisningen, noe som øker synligheten. Alle arrangement med "Barn" og/eller "Ungdom" i programvisningen trekkes eksplisitt ut og frontes spesielt. Arendalsuka Ung har tett samarbeid med skolene i Arendal, noe som øker interessen og bidrar til økt antall deltakere til arrangementene. I samarbeid med oss har vi mulighet for noe subsidiering av sceneleie på utvalgte arrangementssteder.

 

Lage arrangement på egenhånd
Hvis arrangører av ulike grunner ikke ønsker å samarbeide med Arendalsuka Ung om arrangement, kan dere lage på egenhånd. Merk at arrangementene da ikke vil få "Barn" og/eller "Ungdom" i programvisningen - noe som minker synligheten. Barnehager, SFO'er og skoler i Arendal ønsker kun henvendelser om arrangement på Arendalsuka Ung, via oss. Dette for å sikre at arrangementene de kan velge i oppnår mål i planverkene de jobber etter.

Her kan du lese mer om Ung-programmet og våre målgrupper.

Hvor skjer arrangementene?

Arendalsuka Ung gjennomfører de fleste arrangementene sine på Torvscenen på Torvet i Arendal. Det er mulig å streame arrangementer herfra, slik at barn og ungdom over hele Norge kan få glede av det dere arrangerer. 

Hvis dere ønsker en annen type scene eller lokale til deres arrangement, hjelper vi dere med å finne et godt alternativ, slik at deres arrangement blir best mulig å gjennomføre. 

Hva koster det å gjennomføre et arrangement på Arendalsuka Ung?

Dette varier fra arrangement til arrangement. Arrangøren står for alle utgifter til innholdet i arrangementet selv. I tillegg er det variasjoner på kostnader for ulike scener og andre arrangementssted. Ting som arrangementets varighet, streaming og ekstrautstyr vil påvirke prisen. Dere bestemmer selv de økonomiske rammene for innholdet i arrangementet deres. Her er tips til hvordan et arrangement kan gjøres enkelt og rimelig

Kom med innspill

Ta kontakt med koordinator for Arendalsuka Ung, dersom du har en idé til et arrangement. 
E-post: inger.johanne.pihlfeldt@arendalsuka.no

Prosessen for innspill 

Alle innspill som kommer inn, gjennomgås av Ung-komiteen. Vi åpner opp for innspill for 2024 mot slutten av året. Programkomiteen for Arendalsuka Ung vil bruke vinteren og våren på å jobbe sammen med arrangører for å få til et allsidig og spennende program for Arendalsuka Ung 2024.  

Del gjerne i sosiale media:
Hopp til toppen